Erä-Susi Huskies -yrityksen matkailukonseptin kehittäminen

Kiinnostus luontomatkailuun ja erilaisiin elämyspalveluihin on jatkuvasti kasvanut kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomessa ja antanut metsien käytölle enemmän arvoa myös matkailupalveluiden tuottamisen ja virkistystoiminnan kannalta. Erilaisia ohjelmapalveluyrityksiä on syntynyt erityisest...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hankanen, Minna
Other Authors: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2012
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/41089
Description
Summary:Kiinnostus luontomatkailuun ja erilaisiin elämyspalveluihin on jatkuvasti kasvanut kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomessa ja antanut metsien käytölle enemmän arvoa myös matkailupalveluiden tuottamisen ja virkistystoiminnan kannalta. Erilaisia ohjelmapalveluyrityksiä on syntynyt erityisesti Lapin hiihtokeskusten lähei-syyteen; yksi suosittu yritysmuoto ovat vetokoirasafareihin erikoistuneet koiramatkai-luyritykset. Myös kansainvälisellä tasolla kasvava kiinnostus tätä pohjoisen eksotiikkaa tarjoavaa toimintaa kohtaan tarjoaisi runsaasti kehitysmahdollisuuksia pohjoisessa jo toimiville yrittäjille sekä kokonaan uusille yrityksille eteläisempään Suomeen. Opinnäytetyö perustuu asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka tehtiin kuusamolaisessa Erä-Susi Huskies -yrityksessä Rukajärvellä. Se on alueen suurin koiramatkailua tarjoava ohjelmapalveluyritys lukuisine muine matkailutuotteineen ja palveluineen. Kyselyssä kartoitetettiin tyytyväisyys toiminnan nykytilaan ja haettiin asiakkaiden mielipiteitä tämänhetkisen toiminnan kehittämiseksi ja tuotteiden monipuolistamiseksi erityisesti kesämatkailun osalta sekä näkemyksiä alan tulevaisuudesta kotimaassa. Tut-kimusaineisto kerättiin tilalla parin viime vuoden aikana asiakastyytyväisyyskysely-lomakkeilla. Myös omistajaa ja henkilökuntaa haastateltiin ja vastauksia käytettiin tutkimuksen pohjana yhdessä tekijän oman kokemuksen kanssa. Kyselyyn osallistuneet asiakkaat olivat täysin tyytyväisiä tilan toimintaan ja tuotteisiin, mutta esittivät kehityskelpoisia ideoita tilan viihtyvyyden parantamiseksi ja tuotteiden kehittämiseksi. Koiramatkailuyritysten toivottiin lisääntyvän koko maassa ja alan kehitysmahdollisuuksiin asiakkaat suhtautuivat myönteisesti.