Muovijätteen kartoitus ja hankinta uusiomuovikäyttöön : case: Pipelife Hafab Ab

Tämä opinnäytetyö tehtiin Pipelife Hafab Ab:n toimeksiantamana Haaparannan tuotantolaitoksella. Työn ensimmäinen tavoite oli kartoittaa sekä hankkia Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin teollisuuden yrityksien ja laitoksien tuottamat muovi-jätevirrat ja hyödyntää niitä kierrätysraaka-aineena putkenvalm...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ruokamo, Kusti
Other Authors: Lahden ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Lahden ammattikorkeakoulu 2011
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/28536
Description
Summary:Tämä opinnäytetyö tehtiin Pipelife Hafab Ab:n toimeksiantamana Haaparannan tuotantolaitoksella. Työn ensimmäinen tavoite oli kartoittaa sekä hankkia Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin teollisuuden yrityksien ja laitoksien tuottamat muovi-jätevirrat ja hyödyntää niitä kierrätysraaka-aineena putkenvalmistuksessa. Työn toinen tavoite oli pienentää valmistuskustannuksia sekä lisääntyneen kysynnän että korkeiden raaka-ainekustannusten seurauksena. Lisäksi tarkoituksena oli vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta valmistamalla muovijätteestä uusiomuoviputkia. Työn teoriaosassa kerrotaan putkiteollisuudessa käytettävistä raaka-aineista ja niiden vaatimuksista sekä uusiomuovin hyödyntämisestä Suomessa. Lisäksi perehdytään yleisesti muovijätteeseen ja sen erilaisiin kierrätysmahdollisuuksiin. Teoriaosassa kerrotaan myös työssä käytetyistä valmistus- ja testausmenetelmistä. Työn käytännön osuudessa kerrotaan muovijätteen kartoitukseen ja hankintaan käytetyistä menetelmistä ja niiden toteuttamisesta. Lisäksi käytännön osuudessa selvitetään kartoitetuilta asiakkailta saatujen näytteiden analysoinnin perusteella muovijätteen soveltuvuutta uusiomuovikäyttöön putkenvalmistuksessa. Käytännön osuudessa esitetään myös työn aikana suoritettujen koeajojen tulokset sekä neitseellisestä ja uusiomuovista valmistettujen muoviputkien keskinäiset vertailut. Työn lopussa esitellään konkreettiset työn tulokset ja tehdään yhteenveto työn onnistumisesta. Lisäksi pohditaan jatkokehitysmahdollisuuksia sekä projektin mahdollista jatkuvuutta. This thesis was made at Haparanda and commissioned by Pipelife Hafab Ab. The first purpose of the thesis was to make a survey the plastic waste available in northern Finland and northern Sweden and also to utilize it as a recycled raw-material in pipe manufacturing. The second purpose was to diminish costs of manufacturing because raw-material prices have increased because of greater demand. The third purpose was to diminish the load on the environment by utilizing the plastic waste in recycled plastic pipes. The theoretical part describes the most common raw-materials and demands of them in the pipe industry and utilizing of recycled plastic in Finland. The theoretical part also includes study of of plastic waste in general and it´s various recycling possibilities. The manufacturing and test methods that were used in this thesis are also presented. The practical part describes the methods of both the survey and the purchasing of the plastic waste. This part also describes how the surveyed plastic waste from different customers suits pipe manufacturing. The practical part also includes test runs and the final results and compares the pipes that were made from virgin and recycled raw-materials. The summary part estimates the success of the thesis and discusses how this kind of project could continue in the future.