Raskaana olevan keskeisimpiä ravintoainepuutoksia Afrikassa, Saharan etelänpuoleisissa kehitysmaissa : kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyömme on osa DeCliTu-hanketta, jonka yhteistyökumppaneina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, University of Malawi, Malawi College of Health Sciences ja Lusaka School of Nursing.Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tekstikokonaisuus raskaana olevie...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Bulhan, Fadumo, Henriksson, Jonna, Jaatinen, Sara
Other Authors: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Metropolia Ammattikorkeakoulu 2010
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/12861
Description
Summary:Opinnäytetyömme on osa DeCliTu-hanketta, jonka yhteistyökumppaneina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, University of Malawi, Malawi College of Health Sciences ja Lusaka School of Nursing.Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tekstikokonaisuus raskaana olevien ravitsemuksesta Afrikan Kehitysmaissa. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa laadukasta ja ajantasaista tietoa DeCliTu-hankkeelle. Toteutimme opinnäytetyössämme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Aineisto kerättiin lääke- ja hoitotieteellisistä tietokannoista ja analysoitiin induktiivisen sisällönanalyysin menetelmällä. Keskeisin tulos oli ravintoaineiden puutokset, sekä niiden tärkeys raskauden aikana. Energian saanti odottavilla naisilla oli parhaimmillaan 7,5MJ eli 1800kcal, joka on huomattavan matala raskasta työtä tekevälle raskaana olevalle. Käytetyimpiä ruoka-aineita olivat maissi ja kasvikset. Tutkimuksissa sinkin ja raudan saannilla oli yhteys malariaan ja anemiaan. Päättelimme, että matala koulutustaso ja vähäinen ehkäisytietous osaltaan lisäävät raskauksia nuorilla naisilla, jotka ovat vielä kasvuiässä. Lisäksi lapsuudesta asti jatkunut yksipuolinen ruokavalio ja ravintoaineiden puutokset ovat voineet aiheuttaa epämuodostumia. Kehittämistarpeita Afrikan kehitysmaissa ovat naisten koulutuksen mahdollistaminen, terveyden- ja äitiyshuollon kehittäminen sekä erhesuunnittelun mahdollistaminen. Näin saavutettaisiin parempi ravitsemus ja raskauden aikainen hyvinvointi. The final project is part of the DeCliTu project, which is a cooperation project of Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Finland, North Karelia University of Applied Sciences, Finland, University of Malawi, Malawi, Malawi College of Health Sciences, Malawi and Lusaka School of Nursing, Zambia. The purpose was to produce current and high quality information on the nutrition of pregnant women in the developing countries of Africa for the DeCliTu project. Our method was a literature review. It was based on data collected from medical databases and was analysed by the methods of inductive analysis. The main result was deficiency of nutrient and its importancy during pregnancy. Energy intake in pregnant woman was at its best 7.5MJ, which is significantly low among pregnant women working physically hard. The most used food were maize and vegetables. In the analysed studies, zinc and iron had a connection to malaria and anemia. We conclude that low education and lack of contraception increase pregnancies among young women who are still in formative age. Also, continual unvaried nutrition and lack of nutrient may induce malformations. There are some development needs such women education, development of health and maternal care and empowerment of family planning. This way it is possible to improve nutrition and maternal well-being in the developing world.