Fjármál sveitarfélaga

Efni ritgerðarinnar miðar að því að kanna fjármál þriggja sveitarfélaga, Álftaness, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Fjárhagsleg staða þessara þriggja bæja var rannsökuð sem og möguleikar á sameiningu þeirra. Farið var í gegnum fjármálareglur sveitarfélaga, lánasjóð sveitarfélaga og eftirlit með fjármál...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kristjana Þorradóttir 1987-
Other Authors: Háskóli Íslands
Format: Thesis
Language:Icelandic
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/1946/10122
Description
Summary:Efni ritgerðarinnar miðar að því að kanna fjármál þriggja sveitarfélaga, Álftaness, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Fjárhagsleg staða þessara þriggja bæja var rannsökuð sem og möguleikar á sameiningu þeirra. Farið var í gegnum fjármálareglur sveitarfélaga, lánasjóð sveitarfélaga og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga. Niðurstaðan úr þeirri rannsókn var að fjármálareglurnar voru engan veginn nógu skýrar og þurftu þær bersýnilega á úrbótum að halda. Settur var saman hópur af þáverandi sveita- og samgönguráðherra, Kristjáni Möller, sem átti að vinna að breytingum á þessum lögum. Þann 17. september 2011 voru á Alþingi ný sveitarstjórnarlög samþykkt á grunni þeirra breytinga sem starfshópurinn lagði til. Fjárhagsleg staða margra sveitarfélaga er vægast sagt slæm og eins og þessi ritgerð sýnir þá eiga Álftanes og Hafnarfjörður í verulegum fjárhagslegum vandræðum. Fjárhaldsstjórn hefur tekið yfir rekstur Álftaness og stendur Hafnarfjörður frammi fyrir erfiðum ákvörðunum til lausnar bágrar fjárhagsstöðu. Af þessum þremur sveitarfélögum stendur Garðabær best þegar kemur að samanburði á fjárhagslegum rekstri sveitarfélaganna þriggja. Skoðaður var fjármálarammi þessara þriggja sveitarfélaga en hann sýnir skiptingu á tekjum sveitarfélaganna. Tekjurnar skiptast í skatttekjur, framlög úr Jöfnunarsjóði og aðrar tekjur. Þessum tekjum þarf að skipta á milli málaflokka sem falla undir A hluta starfsemi sveitarfélaga. Meðal málaflokka eru útgjöld til félagsþjónustu, fræðslumála, æskulýðs- og íþróttamála o.fl. Þegar ársreikningur Álftaness fyrir árið 2010 var skoðaður miðað við árið 2009 þá kom í ljós að fjárhaldsstjórninni hefur tekist að hagræða verulega í fjármálum bæjarins. Það sem hvílir þyngst á fjárhag Álftaness eru óriftanlegir leigusamningar sem bæjarstjórnin gerði á sínum tíma. Greiðslur af þessum leigusamningum eru verulega háar og ræður bærinn vart við að borga þær með þeim tekjum sem hann fær inn. Við skoðun á ársreikningi Garðabæjar sést að hann stendur best að vígi af þessum þremur bæjarfélögum. Ársskýrsla Hafnarfjarðar sýnir að á bænum hvíla þung gengistryggð lán og gæti bærinn átt erfitt með að greiða afborganir af þeim. Skoðaður var möguleiki á sameiningu sveitarfélaga og verður að teljast harla ólíklegt að Hafnarfjörður og Garðabær muni sameinast. Hið pólitíska umhverfi er ólíkt og hefur áhersla og viðhorf til aðhalds í fjármálum sveitarfélaga verið með mismunandi hætti í gegnum árin. Skoðaður hefur verið möguleiki á sameiningu Garðabæjar og Álftaness og er bæjarstjórn Garðabæjar tilbúin að skoða þá möguleika þegar Álftanes hefur náð að ráða úr skulda- og rekstrarvanda sínum.