Istraživanje orla štekavca (Haliaeetus albicilla L.) na području Poilovlja

Orao štekavac ili bjelorepan (Haliaeetus albicilla) najveća je srednjoeuropska ptica grabljivica i tipična stanarica u Europi. Rod Haliaeetus taksonomski uključuje osam vrsta orlova za koje se pretpostavlja da potječu iz područja Bengalskog zaljeva. Od cjelokupne populacije orlova u našim staništima...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Komora, Krešimir
Other Authors: Slijepčević, Vedran
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Veleučilište u Karlovcu. Odjel lovstva i zaštite prirode. 2016
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:314
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:397620
https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:314/datastream/PDF
Description
Summary:Orao štekavac ili bjelorepan (Haliaeetus albicilla) najveća je srednjoeuropska ptica grabljivica i tipična stanarica u Europi. Rod Haliaeetus taksonomski uključuje osam vrsta orlova za koje se pretpostavlja da potječu iz područja Bengalskog zaljeva. Od cjelokupne populacije orlova u našim staništima, orao štekavac je najznačajniji zbog svojih iznimnih tjelesnih proporcija i ubraja se među najveće orlove na svijetu. U Hrvatskoj pretežno nastanjuje istočne dijelove zemlje uz stare šume i velike vodene površine, gdje se gnijezdi i ima stalni izvor hrane. Populacija štekavca u Hrvatskoj smatra se zdravom i održivom, s tendencijom rasta. Prema podacima iz 2006. godine, u Hrvatskoj se gnijezdi 2 % europske populacije. Kako bi se dobio uvid u stabilnost populacije, provode se monitoring programi, prstenovanje, te ostali nadzori s ciljem utvrđivanja brojnosti i očuvanja populacije orla štekavca u Hrvatskoj. White tailed eagle (Haliaeetus albicilla) is the largest middle-European bird of prey. It is a typical non-migratory European bird. Genus Hialiaeetus taxonomically includes eight species of eagles which are considered to originate from the area around the Bay of Bengal. In the total eagle population in our habitats, the white-tailed eagle is the most important because of it is extraordinary physical proportions. It is one oft he largest eagles in the world. It mostly lives in the eastern parts of Croatia, near old forests and large bodies of water, where it nests and has a constant foodsupply. The white-tailed eagle population in Croatia is considered healthy and sustainable, with a tendency to grow. According to the 2006 dana, 2% of the European population nests in Croatia.In order to gain insight in to the stability of the population, monitoring programmes and bird banding are conduced,as well as other monitoring activities. All oft the mentioned processes are employed in order to establish the exact number of birds and to maintain the white-tailed eagle in Croatia.