Phytophthora по брезата (Betula spp.)

Брезата е икономически важен вид, особено в райони със студен климат. Тя е еднодомно и разделнополово растение и семената и се разпространяват с вятъра. Родът съдържа повече от 60 таксона, включително дървета и храсти. Бялата бреза (B. pendula Roth) и косматата бреза (B. pubescens Ehrh) са широко ра...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Lilja, Arja, Thinggaard, Kirsten, Munda, Alenka
Format: Journal/Newspaper
Language:Bulgarian
Published: Julius Kühn-Institut 2013
Subjects:
Online Access:https://doi.org/10.5073/jkidspdd.2013.044
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00064840
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00033913/final_Betula_bulgarian.pdf
Description
Summary:Брезата е икономически важен вид, особено в райони със студен климат. Тя е еднодомно и разделнополово растение и семената и се разпространяват с вятъра. Родът съдържа повече от 60 таксона, включително дървета и храсти. Бялата бреза (B. pendula Roth) и косматата бреза (B. pubescens Ehrh) са широко разпространени в Европа, a също така се срещат и в северните части на Азия (Hamet-Ahti et al., 1989; Niemisto et al., 2008). Жълтата бреза (B. alleghaniensis Britton), сладката бреза (B. lenta L.), хартиената бреза (B. papyrifera Marshall), сивата бреза (B. populifolia Marsh.) и черната бреза (B. nigra L.) са видове, типични за Северна Америка (Hamet-Ahti et al., 1989; Verkasalo, 1990). В Скандинавия и Северна Европа B. pendula е иконо-мически важен дървесен вид за горската индустрия, но също така и ценен декоративен вид, засаждан в паркове, алеи и градини. B. alleghaniensis, B. lenta и B. papyrifera са също ценни за горската индустрия видове. Брезите са студоустойчиви видове и в Южна Европа те се срещат главно на по-висока надморска височина. Много видове бреза като джуджевидната бреза (B. nana L.), арктиче-ската тресавищна бреза (B. pubescens subsp. czerepanovii (Orlova) Hamet-Ahti), и хималайската бреза (B. utilis D. Don) са типични за горните граници на горите. B. nana и нейните подвидове са храсти, които произхождат от Арктика и хладните райони с умерен климат на Северна Европа, Северна Азия и северната част на Северна Америка. Те също така се срещат в Гренландия, както и в планините на Шотландия и Алпите. B. utilis произхожда от Хималаите и расте като храст или дърво (Hamet-Ahti et al., 1989; http://www.discoverlife.org).