Analiza uspješnosti dezinfekcije na peradarskim farmama

Sukladno povećanjem potreba za većim količinama hrane u vidu hrane životinjskog podrijetla, povećava se i potreba za povećanjem proizvodnje. Sami standardi, a i zahtjevi za očuvanje dobrobiti životinjama nameću gradnju modernih objekata, koji osim funkcionalnost trebaju zadovoljiti i humane uvjete z...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sugnetić, Helena
Other Authors: Mojsović Ćuić, Ana
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Zdravstveno veleučilište. 2019
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/zvu:3524
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:139:824607
https://zir.nsk.hr/islandora/object/zvu:3524/datastream/PDF
Description
Summary:Sukladno povećanjem potreba za većim količinama hrane u vidu hrane životinjskog podrijetla, povećava se i potreba za povećanjem proizvodnje. Sami standardi, a i zahtjevi za očuvanje dobrobiti životinjama nameću gradnju modernih objekata, koji osim funkcionalnost trebaju zadovoljiti i humane uvjete za držanje životinja. Biosigurnost je niz mjera koje zadovoljavaju balans između ekonomičnosti uzgoja te dobrobiti životinja. U očuvanju zdravlja koje se drže u farmama vrlo važan segment je i dezinfekcija kao sastavni oblik higijene. U radu je prikazana nužnost i postupci provođenja mjera čišćenja i dezinfekcije na peradarskim farmama sa ciljem sprječavanja izbijanja i širenja zaraznih i parazitnih bolesti opasnih za ljude i životinje, te širenja uzročnika u okoliš. Farmeri su donekle upoznati s procedurom dezinfekcije, a za obične građane ili one koji se tek počinju baviti poljoprivredom cijeli postupak je nepoznanica. Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisane su Zakonom o veterinarstvu (NN 41/07). Tim pravilnikom propisuju se uvijeti kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije te druge pravne i fizičke osobe za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ( zajedničkog naziva DDD mjere) u veterinarskoj djelatnosti te načini i oprema za obavljanje DDD, kao i način vođenja evidencija i izvješća o njihovoj provedbi. Dezinfekcija, kao higijensko-sanitarna mjera, provodi se redovito i planski kombinacijama mehaničkih i kemijskih metoda i to kao profilaktička, tekuća i završna. U radu su prikazani rezultati istraživanja na temu uspješnosti dezinfekcije na farmama peradara. Istraživanje je provedeno na području Krapinsko-zagorske županije na broju od četiri peradarske farme. Provedeno je mikrobiološko ispitivanje prostora farmi nakon završne dezinfekcije.