TRAVNJACI SVIJETA

U Miocenu i Pleocenu, koje je trajalo otprilike oko 25 milijuna godina, počinju se stvarati povoljni klimatski uvjeti za razvoj travnjaka koji su nastali raznim fizičkim aktivnostima planina. Travnjaci se pojavljuju tamo gdje ima dovoljno vlage za rast trava, ali i gdje uvjeti okoline, te klimatski...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Barbić, Boris
Other Authors: Pamuković, Anita
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu. Poljoprivreda krša. Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša. 2012
Subjects:
0
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/veleknin:468
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:121:944217
https://zir.nsk.hr/islandora/object/veleknin:468/datastream/PDF
Description
Summary:U Miocenu i Pleocenu, koje je trajalo otprilike oko 25 milijuna godina, počinju se stvarati povoljni klimatski uvjeti za razvoj travnjaka koji su nastali raznim fizičkim aktivnostima planina. Travnjaci se pojavljuju tamo gdje ima dovoljno vlage za rast trava, ali i gdje uvjeti okoline, te klimatski i antropogeni uvjeti sprječavaju rast stabala. Generalna podjela travnjaka odnosi se na tropske i umjerene travnjake te s obzirom na visinu u kratkim crtama opisani su planinski travnjaci. Tablicom je prikazana osnovna razlika između dvaju travnjaka u geografskom, biološkom i klimatskom smislu. U radu, uzimajući u obzir okvirni opseg završnog rada opisani su svjetski travnjaci. Oni se dakle nalaze na svim kontinentima osim na Antarktici gdje vladaju nepovoljni uvjeti za njihov razvoj. Budući da se nalaze na različitim stranama svijeta tako se razlikuju i po svojim karakteristikama koje su ponajprije uvjetovane klimatskim položajem. Tropski travnjaci ili savane (naglasak na najveću Afričku) opisani su prvi. Umjereni travnjaci koji se protežu na najvećem prostoru podijeljeni su po kontinentima, tako u Sjevernoj Americi postoje prerije, u Južnoj Americi pampasi, prostor Europe i Azije ima stepe, Afrika ima Veld ( Južnoafrička visoravan) te Australija svoje pustinje bogate vegetacijom. Svi ovi travnjaci nalaze se na relativno maloj nadmorskoj visini osim planinskih travnjaka. Kao najveći predstavnik tih travnjaka navedena je tundra, koja se nalazi širom svijeta na visokim planinskim obroncima.