Dendrometrijska obilježja stabala u Parku prirode Lonjsko polje na kojima se gnijezdi orao štekavac (Haliaetus albicilla)

Na uzorku od 25 stabala s gnijezdima orla štekavca (H. albicilla) u PP Lonjsko polje mjerio se prsni promjer, visina stabla, visina baze krošnje, visina najšireg dijela krošnje, širina krošnje na glavnim stranama svijeta te visina gnijezda na stablu. Usporedili su se parametri stabala na kojima je g...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gajić, Lucija
Other Authors: Goršić, Ernest
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Zavod za izmjeru i uređivanje šuma. 2022
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/sumfak:3098
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:479336
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/sumfak:3098
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/sumfak:3098/datastream/PDF
Description
Summary:Na uzorku od 25 stabala s gnijezdima orla štekavca (H. albicilla) u PP Lonjsko polje mjerio se prsni promjer, visina stabla, visina baze krošnje, visina najšireg dijela krošnje, širina krošnje na glavnim stranama svijeta te visina gnijezda na stablu. Usporedili su se parametri stabala na kojima je gnijezdo sa srednjim stablom za tu sastojinu prema podatcima iz Osnove gospodarenja. Cilj je bio utvrditi odabire li štekavac stabla iz dominantne etaže te koja je pozicija samog gnijezda unutar krošnje.