Zajednica puževa (Mollusca, Gastropoda) rukavca rijeke Sutle

Glavni cilj ovog rada bio je odrediti sastav i strukturu zajednice puževa u rukavcu rijeke Sutle. Rukavac se sastoji od dva bazena, jedan je s prozirnijom vodom i dobro razvijenim submerznim makrofitima, dok je drugi bazen bez makrofita, s mutnijom vodom. Istraživanje je provedeno od srpnja do rujna...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Zrinščak, Ivana
Other Authors: Lajtner, Jasna
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2014
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:871
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:609353
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:871
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:871/datastream/PDF
Description
Summary:Glavni cilj ovog rada bio je odrediti sastav i strukturu zajednice puževa u rukavcu rijeke Sutle. Rukavac se sastoji od dva bazena, jedan je s prozirnijom vodom i dobro razvijenim submerznim makrofitima, dok je drugi bazen bez makrofita, s mutnijom vodom. Istraživanje je provedeno od srpnja do rujna 2012. godine i od svibnja do listopada 2013. godine. Tijekom istraživanja ukupno je pronađeno 10 vrsta puževa. Veća abundancija puževa utvrđena je u bazenu s razvijenim makrofitima, a vrsta s najvećom abundancijom tijekom cijelog istraživanog razdoblja bila je Gyraulus laevis. Analiza uzrasne strukture je pokazala da su juvenilne jedinke dominantne u proljeće i ljeto, a udio odraslih jedinki značajniji je tek u jesenskom razdoblju, što ukazuje na proces mriještenja koji se odvijao u proljetnim i ljetnim mjesecima. Provedena analiza funkcionalnih hranidbenih skupina puževa pokazala je da najveći udio imaju strugači, a slijede ih usitnjivači. Rezultati ovog rada ukazuju da submerzni makrofiti predstavljaju važno mikrostanište za zajednicu puževa služeći im kao sklonište od predatora, a obraštaj makrofita im predstavlja značajan izvor hrane. The main objective of this study was to determine the composition and structure of snail communities of the Sutla River backwater. The backwater is made up of two pools, one with transparent water and well-developed submerged macrophytes, while the other pool was without submersed macrophytes, with muddy water. The survey was conducted from July to September 2012 and from May to October 2013. A total of 10 snail species was found during the study. Increased abundance of snails was found in a pool of developed macrophytes and species with the highest abundance was Gyraulus laevis. The analysis of growth structure showed that younger individuals prevail in spring and summer while adult individuals prevail in autumn. This indicates that the process of spawning takes place in spring and summer. Analysis of snails functional feeding guilds showed that dominated group was scrapers, ...