Analiza pjesme grbavog kita s Istočnih Kariba

Mužjaci grbavih kitova proizvode hijerarhijski strukturirane i kompleksne pjesme. Ove pjesme su naučene i konstantno se mijenjaju kroz evolucijske i revolucijske procese vodoravnog prijenosa kulture. Populacije iz istog oceana pokazuju sličnosti u svojim pjesmama, dok geografski odvojene populacije...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nikšić, Sara
Other Authors: Maguire, Ivana
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2014
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:723
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:340079
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:723
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:723/datastream/PDF
Description
Summary:Mužjaci grbavih kitova proizvode hijerarhijski strukturirane i kompleksne pjesme. Ove pjesme su naučene i konstantno se mijenjaju kroz evolucijske i revolucijske procese vodoravnog prijenosa kulture. Populacije iz istog oceana pokazuju sličnosti u svojim pjesmama, dok geografski odvojene populacije imaju potpuno različite pjesme. Iako su detaljne analize varijacija unutar pjesama istih i različitih jedinki rijetke, prijeko su potrebne za razumijevanje kako individulno učenje pjesama utječe na kulturne promjene na razini populacija, koje se proučavaju od 1970-ih godina. U ovom istraživanju analizirane su pjesme grbavih kitova iz sjevernog Atlantika i južnog Pacifika. Za klasifikaciju jedinica pjesme je testirana automatizirana metoda, ali, budući da se pokazala nezadovoljavajućom, podjela pjesmi se oslanjala na ljudsku procjenu. Pjesme su podijeljene na jedinice, fraze i teme, koje su onda uspoređene metodom Levenshteinove udaljenosti. Rezultati su pokazali da pjesme iz sjevernog Atlantika dijele značajan dio materijala, ali da pjesma iz Australije ne pokazuje nikakve sličnosti na razini fraza i tema s pjesmama iz sjevernog Atlantika. Ovaj rad pruža dokaze o vodoravnom prijenosu pjesama grbavih kitova unutar istog oceana, koji se ne događa između geografski udaljenih područja. Male humpback whales produce hierarchically structured and complex songs. These songs are learned, and are constantly changing at both evolutionary and revolutionary tempos through horizontal cultural transmission processes. Populations within the same ocean basin share similarities in their song displays, whereas geographically distinct populations have completely different songs. However, fine-scale analyses of variation in song production within and between individuals are sparse, but essential for understanding the details of how individual song learning can produce the population level cultural changes that have been observed since the 1970s. In this study, songs of humpback whales from the North Atlantic and South Pacific Ocean were ...