Guževi (por. Colubridae) Hrvatske

Colubridae su najbrojnija porodica zmija prisutna na Zemlji više od 100 milijuna godina. Rasprostranjena je po svim kontinentima osim Antartike. U Hrvatskoj živi 12 vrsta ove porodice a zaštićene su Zakonom o zaštiti prirode (N.N.70/05), odnosno Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Vološen, Tatjana
Other Authors: Mrakovčić, Milorad
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2010
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:4102
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:724878
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:4102
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:4102/datastream/PDF
Description
Summary:Colubridae su najbrojnija porodica zmija prisutna na Zemlji više od 100 milijuna godina. Rasprostranjena je po svim kontinentima osim Antartike. U Hrvatskoj živi 12 vrsta ove porodice a zaštićene su Zakonom o zaštiti prirode (N.N.70/05), odnosno Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (N.N. 07/06), te se ne smiju namjerno ozljeđivati ni ubijati. U radu su opisana vanjska obilježja, ponašanje, zaštita, rasprostranjenost i još neke bitne karakteristike 12 vrsta porodice Colubridae koje možemo pronaći u Hrvatskoj. Colubridae snakes are the largest family present on Earth for over 100 million years. It's widespread on every continent except Antarctica. Croatia has 12 species of this family and are protected by the Nature Protection Act (NN70/05) and the Regulations of the declaration of wild species of protected and strictly protected (NN 07/06), and should not have intentionally kill or hurt. The paper describes external features, behavior, protection, distribution and some other important characteristics of 12 species of the family Colubridae, which can be found in Croatia.