Fragmentacija staništa i ugroženost zmija u Hrvatskoj

Zmije su izduženi, beznogi, karnivorni reptili koji se mogu naći na svakom kontinentu osim Antartika. To su hladnokrvni kralježnjaci sa karakterističnim ljuskama na površini kože. Mnoge zmije su zaštićene IUCN – ovom listom zaštite ili Zakonom o zaštiti prirode. Najveći razlozi ugroženosti zmija u H...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ćevid, Josipa
Other Authors: Mrakovčić, Milorad
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2015
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:2204
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:571951
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:2204
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:2204/datastream/PDF
Description
Summary:Zmije su izduženi, beznogi, karnivorni reptili koji se mogu naći na svakom kontinentu osim Antartika. To su hladnokrvni kralježnjaci sa karakterističnim ljuskama na površini kože. Mnoge zmije su zaštićene IUCN – ovom listom zaštite ili Zakonom o zaštiti prirode. Najveći razlozi ugroženosti zmija u Hrvatskoj su onečišćenje tla, vode i zraka, gubitak i fragmentacija staništa, pretjerano iskorištavanje zemljišta, nestanak neinvazivne tradicionalne poljoprivrede, sukcesija, bolesti, klimatske promjene, požari uzrokovani ljudskim djelatnostima, unošenje invazivnih stranih vrsta, nedovoljna edukacija ljudi (zamjena neotrovnih vrsta zmija sa otrovnima), neplanska gradnja raznih infrastrukura (od vjetroelektrana do autocesta). U ovom radu izložen je pregled ugroženih zmija Hrvatske i razlozi njihove ugroženosti. Smatram da bi najbolji način zaštite i očuvanja broja vrsta zmija u Hrvatskoj bio: • edukacija stanovništa o zmijama i njihovoj važnosti u ekološkom sustavu • ugradnja smjernica za izradu prijelaza za male divlje životinje (gmazove) u planove cestovne infrastrukture, zbog velikog stradavanja na cestama. • edukacija javnosti o štetnosti požara u područjima važnima za biološku raznolikost i strože sankcije počinitelja takvih djela • prilikom planiranja izgradnje infrastrukture sagledavati i kumulativni efekt zahvata. Snakes are elongated, legless, carnivorous reptiles that can be found on every continent except Antarctica. They are ectothermic vertebrates covered in characteristic scales. Many of them are protected by the IUCN list of protection and national Law of Nature Protection. Biggest reasons of endangerment of snakes in Croatia are pollution of soil, water and air, loss and fragmentation of habitats, over-exploitation of land, disappearance of non-invasive traditional agriculture, succession, disease, climate changes, forest fires caused by human activities, importation of invasive alien species, insufficient education of people (substitute of non-venomous species for venomous snakes), unplanned ...