Polimorfizam gena DQA skupine II glavnog sustava tkivne podudarnosti u populaciji divlje svinje (Sus scrofa) s Medvednice

Izrazito važnu ulogu u prepoznavanju patogenih mikroorganizama i pokretanju imunosnog odgovora domaćina ima glavni sustav tkivne podudarnosti skupine II. Raznolikost (engl. major histocompatibility complex) MHC-a je bitna za preživljavanje vrste jer omogućava prepoznavanje širokog spektra patogena....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Terešak, Petra
Other Authors: Galov, Ana
Format: Master Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2016
Subjects:
MHC
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:1286
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:657229
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:1286
https://repozitorij.unizg.hr/islandora/object/pmf:1286/datastream/PDF
Description
Summary:Izrazito važnu ulogu u prepoznavanju patogenih mikroorganizama i pokretanju imunosnog odgovora domaćina ima glavni sustav tkivne podudarnosti skupine II. Raznolikost (engl. major histocompatibility complex) MHC-a je bitna za preživljavanje vrste jer omogućava prepoznavanje širokog spektra patogena. Ta raznolikost je nastala pod utjecajem selekcije, pa MHC geni služe kao biljezi za proučavanje adaptivne evolucije populacija i vrsta. Divlja svinja (Sus scrofa) spada u red Arctiodactyla, porodicu Suidae te rod Sus. Potječe iz jugo-istočne Azije te se danas njezina raprostranjenost proteže na mnoge oceanske otoke i sve kontinente, osim Antarktike. Cilj istraživanja bio je odrediti razinu raznolikosti gena DQA skupine II MHC sustava divlje svinje. U uzorcima tkiva 53 jedinke s područja Medvednice pronađena su ukupno tri alela na lokusu DQA. Omjer stopa nesinonimnih i sinonimnih supstitucija potvrđuje pretpostavku da je raznolikost na lokusu DQA održavana pozitivnom selekcijom. Rezultati ovog istraživanja će poslužiti za daljna istraživanja korelacija između MHC haplotipova i specifičnih parazitskih bolesti divljih svinja, što će u konačnici pridonijeti razumijevanju koevolucije domaćina i patogena i održavanja genetičke raznolikosti u populacijama životinja. Major histocompatibility system (MHC) has a central role in the regulation of immune response. MHC diversity is essential for the survival of the species because it allows for the recognition of a wide spectrum of pathogens. That diversity evolved under selective pressure, so MHC genes can be used as markers for the study of adaptive evolution in populations or species. The wild boar (Sus scrofa) belongs to the order of Artiodactyla, Suidae family and Sus genus. It originate from South-East Asia, and today its distribution extends to many oceanic islands and all continents except Antarctica. The goal of this study was to determine the variability of MHC class II DQA gene in the wild boar. In tissue samples from 53 wild boars from the area of Medvednica a total ...