ZAŠTITA POPULACIJE ORLA ŠTEKAVCA (Haliaeetusalbicilla L.) U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

Na području istočne Hrvatske važnu ptičju vrstu predstavlja orao štekavac. U ovome radu su opisane životne i prehrambene navike i potrebe štekavca, njegova rasprostranjenost u staništima istočne Hrvatske, izgled i građa ptice, te određeni postupci koji bi se trebali primjenjivati u svrhu očuvanja i...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tadić, Vanja
Other Authors: Florijančić, Tihomir
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet. Zavod za Agroekonomiku. 2014
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/pfos:457
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:658505
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/pfos:457
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/pfos:457/datastream/PDF
Description
Summary:Na području istočne Hrvatske važnu ptičju vrstu predstavlja orao štekavac. U ovome radu su opisane životne i prehrambene navike i potrebe štekavca, njegova rasprostranjenost u staništima istočne Hrvatske, izgled i građa ptice, te određeni postupci koji bi se trebali primjenjivati u svrhu očuvanja i zaštite ove strogo zaštićene vrste. Orao štekavac ili bjelorepan (Haliaeetus albicilla) je jedina vrsta roda Haliaeetus koja živi u Europi, a u Hrvatskoj je rasprostranjen najvećim brojem u naša dva velika parka prirode – Kopački rit i Lonjsko polje. Privrženi su velikim rijekama, jezerima i močvarama koje su bogate ribom i ostalom hranom. Duljina tijela mu iznosi 66 – 94 cm s rasponom krila između 1,80 i 2,50 m i tjelesnom masom 4–7 kg. Gniježđenje započinje krajem siječnja zauzimanjem teritorija i gradnjom gnijezda. Gnijezda grade na starim i visokim stablima čija je čvrstoća nužna za pridržavanje konstrukcije mase i do nekoliko stotina kilograma. Ženka leže 1–3 jaja, s trajanjem inkubacije 35–38 dana. U inkubaciji, kao i kod gradnje i popravka gnijezda sudjeluju oba roditelja. Zbog malog broja populacije pripada u strogo zaštićene vrste, a najviše ih ugrožavaju eksploatacije šumskih površina, isušivanje voda, te razna zagađenja. In Eastern Croatia an important bird species represents the White-tailed Sea Eagle. In this paper is writen about living and eating habits and needs of White-tailed Eagles, their distribution in habitats of Eastern Croatia, look and build, certain procedures that should be applied in order to preserve and protect this strictly protected species. White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) is the only species of the genus Haliaeetus that lives in Europe and in Croatia is widespread in our two large Nature Parks – Kopački rit i Lonjsko polje. They are attached to the large rivers, lakes, wetlands that are rich in fish and other food. Body length of eagle is 66-94 cm, with wingspan between 1,80 and 2,50 m and body weight of 4-7 kg. Nesting begins in late January by taking the territory and ...