Utjecaj etnocentrizma na kupovno ponašanje potrošača na području grada Županja

Počevši od samog razvoja i spomena etnocentrizma u prošlosti, jasno je da etnocentrizam uvelike utječe na globalizaciju, tj. globalno tržište. Marketinški stručnjaci trude se identificirati želje, potrebe i ponašanje potrošača, no to je postalo još teže otkako je Hrvatska postala članicom Europske U...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Džanko, Nikolina
Other Authors: Leko Šimić, Mirna
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku. Katedra za marketing. 2016
Subjects:
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/efos:516
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:136335
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/efos:516
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/efos:516/datastream/PDF
Description
Summary:Počevši od samog razvoja i spomena etnocentrizma u prošlosti, jasno je da etnocentrizam uvelike utječe na globalizaciju, tj. globalno tržište. Marketinški stručnjaci trude se identificirati želje, potrebe i ponašanje potrošača, no to je postalo još teže otkako je Hrvatska postala članicom Europske Unije. Sada je dio mnogo otvorenijeg i kompleksnijeg tržišta. Na tako velikom tržištu može doći do koncentracije proizvoda stranih marki, pa tako potrošači ulaze u moralnu dilemu. Hoće li kupovinom stranih proizvoda naštetiti domaćem gospodarstvu? Na tu temu provode se brojna istraživanja kako bi se utvrdilo ponašanje potrošača, te njihova sklonost biranju stranih proizvoda nasuprot domaćim. Etnocentrizam je jedinstveno ponašanje čovjeka koji odbija sve što je kulturološki različito, ali i sposobnost pozitivnog percipiranja vlastite zemlje i kulture, prihvaćanje onih koji su kulturno slični. Ovim istraživanjem dobivamo uvid u kupovne navike potrošača grada Županja, sami utjecaj potrošačkog etnocentrizma i stavove lokalnog stanovništva o kupnji stranih proizvoda. Cilj je ovog rada utvrditi postoji li etnocentrizam među stanovništvom grada Županja, uzrokuje li prema njihovom mišljenju kupovina stranih proizvoda nezaposlenost i treba li se ograničiti uvoz stranih proizvoda na tržište hrvatske? U pripremi rada korištena je empirijska metoda prikupljanja podataka na uzorku od 80 ispitanika koristeći prilagođenu mjernu ljestvicu CETSCALE i nekoliko dodatnih demografskih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju jako nisku razinu potrošačkog etnocentrizma među stanovništvom grada Županja gdje se također ne smatra da bi ograničenje uvoza stranih proizvoda povećalo stopu zaposlenosti. Pozitivna percepcija o utjecaju kupnje domaćih proizvoda na razvoj gospodarstva može poslužiti kao temelj za osmišljavanje novih marketinških strategija lokalnih proizvođača za domaće potrošače. Starting from the development and notion of ethnocentrism in the past, it is clear that ethnocentrism greatly affects globalization, in fact the global ...