Usporedba metoda određivanja spola kod štekavca (Haliaeetus albicilla L 1785.) na temelju morfoloških i genetičkih biljega

Cilj ovog rada bio je usporediti primjenjivost mjerenja širine tarzusa i molekularne metode za identifikaciju spola orla štekavca (Haliaeetusalbicilla) u Kopačkom ritu. Tijekom 2016. i 2017. godine izmjereno je ukupno 30 ptića tijekom sezone gniježđenja. Širina tarzusa izmjerena je digitalnim kaliba...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pospihalj, Tomislav
Other Authors: Mikuška, Alma, Begović, Lidija
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel za biologiju. 2018
Subjects:
CHD
Online Access:https://zir.nsk.hr/islandora/object/bioos:338
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:988295
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/bioos:338
https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/bioos:338/datastream/PDF
Description
Summary:Cilj ovog rada bio je usporediti primjenjivost mjerenja širine tarzusa i molekularne metode za identifikaciju spola orla štekavca (Haliaeetusalbicilla) u Kopačkom ritu. Tijekom 2016. i 2017. godine izmjereno je ukupno 30 ptića tijekom sezone gniježđenja. Širina tarzusa izmjerena je digitalnim kalibarskim šestarom (kaliper) s preciznošću od 1/100 mm. Molekularno određivanje spola provedeno umnažanjem odsječaka CHD gena, lančanom reakcijom polimeraze (PCR), pomoću para početnica 2550F / 2718R. Na temelju DNA analize, identificirano je ukupno 13 mužjaka i 17 ženki. Rezultati mjerenja širine tarzusa pokazali su da mužjaci imaju tanji tarzus u usporedbi sa ženkama. Prosječna vrijednost za mužjake iznosila je 13,17 mm, a za ženke 14,70 mm. Upotrebom ove metode identificirano je 76% mužjaka i 70% ženki. Osim morfometrijskog određivanja spola, potrebno je i molekularnog određivanje spola, osobito kod ptića s širinom tarzusa blizu granične vrijednosti (13,8 mm). Daljnja istraživanja također trebaju uključiti i druge morfometrijske parametre kako bi se izbjegli dvojbeni rezultati. The aim of this thesis is to compare the applicability of tarsus width measurement and molecular method for sex identification of White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) nestlings in Kopački rit. A total of 30 nestlings were measured during breeding seasons in 2016 and 2017. Tarsus width was measured with digital calliper with the precision to 1/100 of mm. Sex-typing of nestlings was performed by PCR amplification of CHD gene using primer pair 2550F/ 2718R. Based on DNA analysis, a total of 13 males and 17 females were determined. Results of tarsus measurements showed that males had thinner tarsus compared to females with average value of 13.17 mm and 14.70 mm, respectively. By using this method 76% of males and 70% of females was identified correctly. In addition to morphometric sex determination, molecular sex determination is also necessary, especially in nestlings with tarsus width close to the cut-off value (13.8 mm). Further research ...