Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006

NMD-gruppen arbejder i kraft af sit mandat i tæt samarbejde med miljøsektorens øvrige arbejdsgrupper således også i 2006. NMD´s aktiviteter har ligesom tidligere år været fokuseret omkring 3 temaer fra MHP 2005-2008, nemlig I. Miljø og sundhed, herunder kemikalier, II. Havet og III. Natur, kulturmil...

Full description

Bibliographic Details
Format: Text
Language:Danish
Published: København : Nordisk ministerråd 2006
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877
id ftnordiccouncil:oai:DiVA.org:norden-877
record_format openpolar
spelling ftnordiccouncil:oai:DiVA.org:norden-877 2023-05-15T16:18:39+02:00 Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006 2006 application/pdf http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877 dan dan København : Nordisk ministerråd US 2006:474 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877 info:eu-repo/semantics/openAccess ympäristö Miljø Umhverfi Other info:eu-repo/semantics/other text 2006 ftnordiccouncil 2022-08-18T20:26:34Z NMD-gruppen arbejder i kraft af sit mandat i tæt samarbejde med miljøsektorens øvrige arbejdsgrupper således også i 2006. NMD´s aktiviteter har ligesom tidligere år været fokuseret omkring 3 temaer fra MHP 2005-2008, nemlig I. Miljø og sundhed, herunder kemikalier, II. Havet og III. Natur, kulturmiljø og friluftsliv, herunder Biologisk mangfoldighed med specielt vægt på Biologisk Mangfoldighed, Organiske Miljøgifter og Vandrammedirektivet. Under året der er gået er der afsluttet to projekter henholdsvis indenfor organiske miljøgifte og vandrammedirektivet. NMD har været involveret i 13 projekter i 2006, hvor hovedvægten har ligget på organiske miljøgifte og projekter i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet.Af konkrete resultater vil vi specielt fremhæve, at vi i samarbejde med de øvrige arbejdsgrupper har opnået følgende resultater:Organiske miljøgifte spredes efter spredningsveje som er langt mere kompliceret end hidtidigt antaget og at de forskellige stoffer spreder sig efter divergerende mønstre. Således er fjerntliggende egne som havene omkring Island og Færøerne næsten ligeså belastede af PBDEs som Østersøen, hvorimod HBCDD findes i langt mindre koncentrationer i de vestnordiske egne end i Østersøen.Reduktion af den statistiske usikkerhed på indikator-prøvetagninger i havet i forbindelse med opfyldelsen af vandrammedirektivet. Dette vil effektivisere og optimere overvågningen i havet og dermed give mere sikre og brugbare resultater til de samme penge.Samarbejdet med de øvrige arbejdsgrupper i miljøsektoren fungerer godt – ikke mindst på grund af sidste års koordination og ensartning omkring procedure og sagsbehandling overfor projektansøgere mv., dertil kommer året workshops omkring MHP og de tilbagevendende koordinatormøder som sikrer erfarings- og videnudveksling. Text Færøerne norden (Nordic Council of Ministers): Publications (DiVA)
institution Open Polar
collection norden (Nordic Council of Ministers): Publications (DiVA)
op_collection_id ftnordiccouncil
language Danish
topic ympäristö
Miljø
Umhverfi
spellingShingle ympäristö
Miljø
Umhverfi
Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
topic_facet ympäristö
Miljø
Umhverfi
description NMD-gruppen arbejder i kraft af sit mandat i tæt samarbejde med miljøsektorens øvrige arbejdsgrupper således også i 2006. NMD´s aktiviteter har ligesom tidligere år været fokuseret omkring 3 temaer fra MHP 2005-2008, nemlig I. Miljø og sundhed, herunder kemikalier, II. Havet og III. Natur, kulturmiljø og friluftsliv, herunder Biologisk mangfoldighed med specielt vægt på Biologisk Mangfoldighed, Organiske Miljøgifter og Vandrammedirektivet. Under året der er gået er der afsluttet to projekter henholdsvis indenfor organiske miljøgifte og vandrammedirektivet. NMD har været involveret i 13 projekter i 2006, hvor hovedvægten har ligget på organiske miljøgifte og projekter i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet.Af konkrete resultater vil vi specielt fremhæve, at vi i samarbejde med de øvrige arbejdsgrupper har opnået følgende resultater:Organiske miljøgifte spredes efter spredningsveje som er langt mere kompliceret end hidtidigt antaget og at de forskellige stoffer spreder sig efter divergerende mønstre. Således er fjerntliggende egne som havene omkring Island og Færøerne næsten ligeså belastede af PBDEs som Østersøen, hvorimod HBCDD findes i langt mindre koncentrationer i de vestnordiske egne end i Østersøen.Reduktion af den statistiske usikkerhed på indikator-prøvetagninger i havet i forbindelse med opfyldelsen af vandrammedirektivet. Dette vil effektivisere og optimere overvågningen i havet og dermed give mere sikre og brugbare resultater til de samme penge.Samarbejdet med de øvrige arbejdsgrupper i miljøsektoren fungerer godt – ikke mindst på grund af sidste års koordination og ensartning omkring procedure og sagsbehandling overfor projektansøgere mv., dertil kommer året workshops omkring MHP og de tilbagevendende koordinatormøder som sikrer erfarings- og videnudveksling.
format Text
title Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
title_short Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
title_full Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
title_fullStr Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
title_full_unstemmed Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006
title_sort den nordiske arbejdsgruppe for miljøovervågning og data (nmd) : virksomhedsberetning 2006
publisher København : Nordisk ministerråd
publishDate 2006
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877
genre Færøerne
genre_facet Færøerne
op_relation US
2006:474
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877
op_rights info:eu-repo/semantics/openAccess
_version_ 1766004855450632192