Den nordiske arbejdsgruppe for Miljøovervågning og data (NMD) : Virksomhedsberetning 2006

NMD-gruppen arbejder i kraft af sit mandat i tæt samarbejde med miljøsektorens øvrige arbejdsgrupper således også i 2006. NMD´s aktiviteter har ligesom tidligere år været fokuseret omkring 3 temaer fra MHP 2005-2008, nemlig I. Miljø og sundhed, herunder kemikalier, II. Havet og III. Natur, kulturmil...

Full description

Bibliographic Details
Format: Text
Language:Danish
Published: København : Nordisk ministerråd 2006
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-877
Description
Summary:NMD-gruppen arbejder i kraft af sit mandat i tæt samarbejde med miljøsektorens øvrige arbejdsgrupper således også i 2006. NMD´s aktiviteter har ligesom tidligere år været fokuseret omkring 3 temaer fra MHP 2005-2008, nemlig I. Miljø og sundhed, herunder kemikalier, II. Havet og III. Natur, kulturmiljø og friluftsliv, herunder Biologisk mangfoldighed med specielt vægt på Biologisk Mangfoldighed, Organiske Miljøgifter og Vandrammedirektivet. Under året der er gået er der afsluttet to projekter henholdsvis indenfor organiske miljøgifte og vandrammedirektivet. NMD har været involveret i 13 projekter i 2006, hvor hovedvægten har ligget på organiske miljøgifte og projekter i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet.Af konkrete resultater vil vi specielt fremhæve, at vi i samarbejde med de øvrige arbejdsgrupper har opnået følgende resultater:Organiske miljøgifte spredes efter spredningsveje som er langt mere kompliceret end hidtidigt antaget og at de forskellige stoffer spreder sig efter divergerende mønstre. Således er fjerntliggende egne som havene omkring Island og Færøerne næsten ligeså belastede af PBDEs som Østersøen, hvorimod HBCDD findes i langt mindre koncentrationer i de vestnordiske egne end i Østersøen.Reduktion af den statistiske usikkerhed på indikator-prøvetagninger i havet i forbindelse med opfyldelsen af vandrammedirektivet. Dette vil effektivisere og optimere overvågningen i havet og dermed give mere sikre og brugbare resultater til de samme penge.Samarbejdet med de øvrige arbejdsgrupper i miljøsektoren fungerer godt – ikke mindst på grund af sidste års koordination og ensartning omkring procedure og sagsbehandling overfor projektansøgere mv., dertil kommer året workshops omkring MHP og de tilbagevendende koordinatormøder som sikrer erfarings- og videnudveksling.