Folkesundhed i børnehøjde : indikatorer for børns sundhed og velbefindende i Grønland

Formålet: Med basis i en overgribende analyse af børns sundhedstilstand i Grønland og punkt analyser indenfor specielt vigtige områder, er formålet at udvikle et samlet sæt af kerneindikatorer for børns sundhed og velbefindende på nationalt og kommunalt niveau set i et socialt perspektiv, og at præs...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Niclasen, Birgit
Format: Doctoral or Postdoctoral Thesis
Language:Danish
Published: Nordic School of Public Health NHV 2009
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-3679
Description
Summary:Formålet: Med basis i en overgribende analyse af børns sundhedstilstand i Grønland og punkt analyser indenfor specielt vigtige områder, er formålet at udvikle et samlet sæt af kerneindikatorer for børns sundhed og velbefindende på nationalt og kommunalt niveau set i et socialt perspektiv, og at præsentere data på disse indikatorer. Metode: Delundersøgelse 1 er et litteraturstudie om grønlandske børns sundhed og velbefindende set i en social sammenhæng. Delundersøgelse 2: Undersøger udviklingen i BMI i en retrospektiv af skolebørn i Nuuk (hovedstaden) fra 1972 til 2002. Prævalens af overvægt og fedme blandt ind- og udskolings-børn blev analyseret og for den del af børnene, der var fulgt fra indskoling til udskoling analyseredes den positive og negative prædiktive værdi af tidlig erhvervet over-vægt. Delundersøgelse 3 analyserer med lav fødselsvægt som eksempel om en internationalt brugt indikatorer umiddelbart kan overføres til brug i Grønland. I delundersøgelse 4 og 5 bliver indikatorerne, deres baggrund, og deres udvælgel-se analyseret. Indikatorerne er foreslået med baggrund i FN’s børnekonvention, internationale folkesundhedsprogrammer, det grønlandske folkesundhedspro-gram og de kommunale børn og unge-politikker. Indikatorer blev søgt i litteraturen, i internationale databaser, og på hjemmesi-der. De blev sammen med materialet om børns sundhed, sundhedsydelser, sund-hedsovervågning, data tilgængelighed og datakilder samlet i en database struk-tureret på 4 områder: demografiske og socioøkonomiske forhold, sundhed og velbefindende, determinanter for sundhed, risikofaktorer og beskyttende fakto-rer, og sundhedssystemet og sundhedspolitiske faktorer. Med baggrund i opstil-lede kriterier for udvælgelsen er foreslået 28 indikatorer fra konceptionen til 18 år på nationalt niveau og 24 indikatorer på kommunalt niveau, som umiddelbart kan implementeres. De kommunale indikatorer er modificeret under hensyn til den lille befolkning og tilgængelighed af data. Yderligere 25 indikatorer til se-nere implementering blev ...