Kutukantatavoitteellinen lohenkalastus Utsjoen sivuvesialueilla : Arviolaskelma kalastustehosta Kevojoen valtion vesien erityisillä alueilla

Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä toteuttamaan tutkimusjulkaisuun Lapin ELYkeskus on myöntänyt avustusta kalastonhoitomaksuvaroista. Julkaisussa on hahmotettu Utsjoen sivujokialueen lohenkalastuksen muutoksia, kalastuspainetta, kalastajamääriä, saalista ja sen jakautumista eri siv...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Länsman, Maija, Keränen, Pekka, Seppänen, Markku
Other Authors: Metsähallitus, Eräpalvelut, Lappi, Luke / Talous- ja yhteiskunta / Luonnonvarat ja maaseudun kehittäminen / Luonnonvarat ja maaseudun kehittäminen (4100400411), 4100400411
Format: Report
Language:Finnish
Published: Luonnonvarakeskus, Luke
Subjects:
Online Access:http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540914
Description
Summary:Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä toteuttamaan tutkimusjulkaisuun Lapin ELYkeskus on myöntänyt avustusta kalastonhoitomaksuvaroista. Julkaisussa on hahmotettu Utsjoen sivujokialueen lohenkalastuksen muutoksia, kalastuspainetta, kalastajamääriä, saalista ja sen jakautumista eri sivujokiin tilanteessa, jossa kalastuksen säätelyssä siirrytään kalakantakohtaiseen tarkasteluun. Kalastustilastollisia ja kalabiologisia tutkimustietoja monipuolisesti hyväksikäyttäen voidaan karkeasti arvioida kutukantatavoitteen toteutumista, kalastussääntelyn onnistumista. Yleisellä tasolla sivujokialueen lohenkalastusta säädellään asetuksella (297/2017), mutta suurempaan vastuuseen asetetaan vesialueiden omistajayhteisöt ja valtio, jotka vesialueillaan joutuvat jokikohtaisesti kiintiöimään ja mitoittamaan kalastuspainetta ja/tai saalista. Utsjoen sivujokialueen lohenkalastus on viime vuosina muuttunut monesta syystä. Aiemmin sivujokialueilla kalastivat ensisijaisesti paikalliset asukkaat verkoilla ja vavalla sekä ulkopaikkakuntalaiset loma-asukkaat vavalla. Valtiollinen kalastuslaki mahdollisti 2000-luvulla kalastusoikeuden luovutukset. Paikkakuntalaisilla oli etuoikeus kalastaa lohta sivujokialueiden valtion vesialueilla maksuttomalla kalastusluvalla, joka poistui kalastuskaudella 2017. Utsjoen kirkonkylän osakaskunta on viime vuosina myynyt noin 450 kausilupaa yksityisvesialueiden vapakalastukseen ja ko. oikeuden luovutuksia on tilastoitu vuosittain noin 400 (1 500 vrk). Koska osakaskunnan yksityisvesiä on kolmessa tarkastellussa lohijoessa, Utsjoen pääuomassa, Kevojoessa ja Tsarsejoessa, ei jokikohtaista kalastuspainetta tai lohisaalista ole voitu tarkoin arvioida. Raportin ”lohitaseessa”, laskelmassa Kevojoen kutukantatavoitteen saavuttamisesta, on arvioitu, että vain vuosina 2006 ja 2013 oltiin lähellä kutukantatavoitetta. Lohitaseen laskelmassa on kuitenkin monta olettamusta ja epävarmuustekijää. Utsjoen sivujokialueelle nousee neljä geneettisesti erilaistunutta lohikantaa, Kevojoen ja Tsarsejoen lohikannat ...