Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

Kaakkois-Suomen alueen metsävarat mahdollistavat metsäenergian laajemman hyödyntä-misen ja kasvupotentiaalia alueella on edelleen kuntien ja kaupunkien kaukolämpölaitoksis-sa sekä maaseudun suuremmissa kiinteistöissä. Uusien investointien päätöksenteon taustalle tarvitaan tietoa alueen metsävaroista...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Laihanen, Mika, Karhunen, Antti, Ranta, Tapio, Rusanen, Antti, Perttola, Sami, Halme, Kaisa, Pulkkinen, Arto
Other Authors: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta University of Technology, fi=School of Energy Systems|en=School of Energy Systems|
Format: Report
Language:Finnish
Published: Lappeenranta University of Technology 2018
Subjects:
Online Access:http://lutpub.lut.fi/handle/10024/158917
Description
Summary:Kaakkois-Suomen alueen metsävarat mahdollistavat metsäenergian laajemman hyödyntä-misen ja kasvupotentiaalia alueella on edelleen kuntien ja kaupunkien kaukolämpölaitoksis-sa sekä maaseudun suuremmissa kiinteistöissä. Uusien investointien päätöksenteon taustalle tarvitaan tietoa alueen metsävaroista ja eri metsäenergiajakeiden saatavuudesta. Suomen metsäkeskuksella on käytössä valtakunnallisesti tuoreinta ja tarkinta laserkeilattua metsäva-ratietoa. Laserkeilauksessa lentokoneesta lähetetään lasersäteitä, jotka heijastuvat takaisin keilaimeen. Aineistosta voidaan muodostaa kolmiulotteinen malli maastosta ja puustosta. Mallista voidaan määrittää myös esim. metsävaratiedot. Aiemmin vastaavat tiedot kerättiin silmävaraisesti maastossa arvioiden. Tutkimuksen tuloksina saatiin metsäpalstakohtaiset laserkeilatut metsäenergian saatavuustiedot Kaakkois-Suomesta. Tuloksista erityisesti pien-puumäärät pystyttiin määrittämään huomattavasti aiempaa tarkemmin. Laserkeilatusta metsävaratiedosta määritettyä metsäenergian saatavuutta voidaan jatkossa hyödyntää mm. päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi metsäenergian käyttöä ja käyttöpotentiaalia kuntien läm-pölaitoksissa sekä maaseudun kiinteistöissä Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen alueen kunnat ja kaupungit hyödyntävät jo nykyisin merkittävästi metsäenergiaa, mutta alueellista kasvupotentiaalia edelleen on olemassa. Metsäenergialla ja puupolttoaineilla voidaan jat-kossa korvata aiempaa enemmän maakaasua ja öljyä kaukolämmön tuotannossa. Metsä-energialla kaukolämpöä voidaan tuottaa kilpailukykyisemmin. Publishers version