”En for alle, alle for en!”

Temaet for denne oppgaven er tilpasset opplæring. Temaet er interessant blant annet fordi det er ulike meninger om hva som må ligge til grunn for at prinsippet om tilpasset opplæring skal realiseres i undervisningen. Samtidig er de fleste teoretikere enige om at hva som er god tilpasset opplæring er...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Norheim, Marit
Other Authors: Mette Birgitte Helleve
Format: Bachelor Thesis
Language:Norwegian
Published: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.12199/502
Description
Summary:Temaet for denne oppgaven er tilpasset opplæring. Temaet er interessant blant annet fordi det er ulike meninger om hva som må ligge til grunn for at prinsippet om tilpasset opplæring skal realiseres i undervisningen. Samtidig er de fleste teoretikere enige om at hva som er god tilpasset opplæring er noe som varierer fra skole til skole, og fra elevgruppe til elevgruppe. Jeg benytter forskning og teori rundt dette emnet for å se nærmere på hvilke elementer som må ligge til grunn for at opplæringen skal være tilpasset. Jeg tilbrakte mitt sjette semester som utvekslingsstudent i Uganda, og hadde min praksis der. I den sammenheng var det naturlig å skrive oppgaven ut fra en ugandisk kontekst. Min problemstilling er derfor følgende: ” På hvilken måte kommer prinsippet om tilpasset opplæring til syne i et klasserom ved en ugandisk barneskole?” Tilpasset opplæring er i utgangspunktet et norsk begrep. Likevel er innholdet i begrepet universelle pedagogiske prinsipper, som vi med norske øyne mener er grunnleggende for all pedagogisk virksomhet. Det var derfor interessant å se nærmere på det ugandiske skolesystemet, for å finne ut av hvilke områder av prinsippet om tilpasset opplæring som kommer til syne i undervisningen. I min forskning har jeg brukt to deltakende informanter. Det er derfor også viktig å presisere at mine studier ikke er gjelder for hele det ugandiske skolesystemet. Jeg har kun tatt utgangspunkt i mine intervju og observasjoner av mine to informanter. De to informantene har ulik erfaringstid innenfor det ugandiske skolesystemet.