Arheološko istraživanje na lokalitetu Novo Selo Bunje na otoku Braču, 2018. godina

Tijekom 2018. godine provedene su dvije kampanje, prva u travnju i svibnju te druga u listopadu. Istraživanje se provodilo u gospodarskome dijelu vile gdje su otkrivene dvije velike strukture za proizvodnju ulja i vina s tijeskom, kanalima i bazenima s vertikalnom stratigrafijom te skladišni prostor...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Jelinčić Vučković, Kristina, Botte, Emmanuel
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:English
Croatian
Published: Institute of arhaeology 2019
Subjects:
oil
Online Access:https://hrcak.srce.hr/231638
https://hrcak.srce.hr/file/336875
https://hrcak.srce.hr/file/336874
Description
Summary:Tijekom 2018. godine provedene su dvije kampanje, prva u travnju i svibnju te druga u listopadu. Istraživanje se provodilo u gospodarskome dijelu vile gdje su otkrivene dvije velike strukture za proizvodnju ulja i vina s tijeskom, kanalima i bazenima s vertikalnom stratigrafijom te skladišni prostor. Južno od glavnoga zida vile napravljena je manja sonda oko već ranije poznatoga sarkofaga s Kristovim monogramom gdje je otkrivena pripadajuća arhitektura te zanimljiva stratigrafska situacija. Na sjevernome dijelu vile definiran je sjeverni zid glavnoga objekta s čije se južne strane nije naišlo na arhitekturu, što upućuje na U-tlocrt glavnoga objekta vile, barem u njezinoj mlađoj fazi. Najstariji zidovi vile otkriveni su u stambenome dijelu vile i negirani su mlađom vilom (vjerojatno već u 2. st.), a govore o postojanju manjega gospodarskog objekta u 1. st. po. Kr. There were two campaigns in 2018: one in April/May and one in October. The excavations undertaken in the outbuilding area of the villa uncovered two large structures for the production of oil and wine with a press, ducts, and pools with vertical stratigraphy, and a storage space. South of the main wall of the villa, a small trench was made around an already known sarcophagus with a Christ monogram, revealing the associated architecture and an interesting stratigraphic situation. In the north part of the villa, there is the defined north wall of the main building. No architecture was found on its south side, indicating that the main building of the villa had a U-shaped ground plan, at least in the younger phase. The oldest walls of the villa were discovered in the residential part of the villa and were negated by the younger villa (probably in the 2nd century already), indicating the existence of a small outbuilding in the 1st century AD.