Vodikov peroksid u troposferi

Uloga vodikova peroksida (H2O2) u atmosferskoj kemiji i njegov doprinos u nastanku slobodnih radikala počeli su se proučavati tek posljednjih nekoliko desetljeća. Fotokemijskim reakcijama s ozonom i H2O2 nastaju oksidansi (slobodni radikali) koji mogu oksidirati biomolekule unutar stanica te dovesti...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pehnec, Gordana
Format: Text
Language:Croatian
Published: Institute for Medical Research and Occupational Health 2007
Subjects:
Online Access:http://hrcak.srce.hr/12911
http://hrcak.srce.hr/file/19786
Description
Summary:Uloga vodikova peroksida (H2O2) u atmosferskoj kemiji i njegov doprinos u nastanku slobodnih radikala počeli su se proučavati tek posljednjih nekoliko desetljeća. Fotokemijskim reakcijama s ozonom i H2O2 nastaju oksidansi (slobodni radikali) koji mogu oksidirati biomolekule unutar stanica te dovesti do smrti stanica i ozljeda tkiva. Zbog toga se slobodni radikali smatraju uzrokom više od sto bolesti. H2O2 smatra se boljim indikatorom za atmosferski oksidacijski kapacitet od ozona. U atmosferi može biti prisutan u plinovitoj i tekućoj fazi te pokazuje tipične dnevne i sezonske varijacije. Me|utim, zbog skupe i slo`ene opreme, mjerenja H2O2 su rijetka i ograničena na samo nekoliko mjesta u svijetu. Mjerenja u slojevima leda na Grenlandu pokazala su da koncentracije H2O2 rastu posljednjih 200 godina. Značajan porast primijećen je upravo posljednjih dvaju desetljeća, a procjene pokazuju da će i dalje rasti zbog smanjene emisije sumporova dioksida. Mjerenja H2O2 u Hrvatskoj do sada još nisu bila provedena te će uporedo s već postojećim dugogodišnjim rezultatima mjerenja ozona i dušikovih oksida dati uvid u stanje i utjecaj na oksidativni stres. The past few decades saw a rising interest in the role of hydrogen peroxide (H2O2) in atmospheric chemistry and its contribution to the formation of free radicals. Free radicals (oxidants) are formed by photochemical reactions between ozone and H2O2. Free radicals formed within cells can oxidise biomolecules, and this may lead to cell death and tissue injury. For this reason, free radicals are believed to cause more than 100 diseases. H2O2 has been suggested as a better indicator of atmospheric oxidation capacity than ozone. Atmospheric H2O2 can appear in the gas phase or in the aqueous phase. It shows typical diurnal and seasonal variations. However, measurements of H2O2 with expensive and sophisticated equipment are rare and limited to but a few sites in the world. Measurements in Greenland ice cores showed that H2O2 concentrations increased over the last 200 years and most of the increase has occurred over the last 20 years. Evaluations show that concentrations will still rise as a result of decreasing SO2 emission. H2O2 measurements have not been carried out in Croatia until now, and, accompanied by the existing longterm measurements of ozone and nitrogen oxides, they will provide an idea of the oxidative capacity of the atmosphere and its influence on oxidative stress.