Sundhedsprofil for Grønland (forældre og børn), 1993-1994 ... : Inuit Health in Transition (Parents and Children), 1993-1994 ...

Den grønlandske sundhedsprofil er en landsdækkende interviewundersøgelse gennemført i 1993-1994. Det er den første større undersøgelse af levevilkår, livsstil og sundhed udført i Grønland. Resultaterne heraf er bl.a. blevet brugt i planlægningen af folksundhedsprogrammet Inuuneritta. Metode: En stik...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bjerregaard, Peter
Format: Dataset
Language:Danish
Published: Danish Data Archive 2011
Subjects:
Online Access:https://dx.doi.org/10.5279/dk-sa-dda-25888
https://digidata.rigsarkivet.dk/aflevering/37781
Description
Summary:Den grønlandske sundhedsprofil er en landsdækkende interviewundersøgelse gennemført i 1993-1994. Det er den første større undersøgelse af levevilkår, livsstil og sundhed udført i Grønland. Resultaterne heraf er bl.a. blevet brugt i planlægningen af folksundhedsprogrammet Inuuneritta. Metode: En stikprøve på alt 3025 personer blev udtrukket af Grønlands Statistik fra befolkningsregisteret over alle personer med bopæl i Grønland. Dataindsamlingen omfattede 1) et struktureret interview omkring baggrund, helbredsstatus, brug af sundhedsvæsenet, livsstil og adfærd, levevilkår, 2) et selvudfyldt spørgeskema omkring psykisk tilstand, selvmordsforsøg, vold og seksuel vold, alkoholvaner, hashvaner, seksualliv, graviditet og kvindesygdomme, og 3) for mødre desuden et interview om deres 0-12-årige børn ud fra et struktureret spørgeskema, der indeholder spørgsmål om sygdom og symptomer inden for de sidste 14 dage, ørelidelser, dagligdag, pasning og trivsel i skolen. En understikprøve på 264 deltagere deltog endvidere i ... : Formålet med undersøgelsen er at beskrive den grønlandske befolknings helbred, som det opleves af folk selv, og at relatere sundhed og sygdom til levevilkår, hverdagsliv og brug af sundhedsvæsenet. ...