Lovkommentar i Karnovs Lovsamling af Lovbekendtgørelse 2014-11-21 nr. 1224 International købelov (CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods)

CISG er en international konvention, som indeholder regler om købsaftaler i international handel. CISG regulerer blandt andet, hvornår en international købsaftale er indgået, købers og sælgers rettigheder, forpligtelser samt misligholdelsesbeføjelser mm. CISG finder anvendelse, dels når såvel sælger...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lookofsky, Joseph
Format: Other/Unknown Material
Language:Danish
Published: Karnov Group 2020
Subjects:
Online Access:https://curis.ku.dk/portal/da/publications/lovkommentar-i-karnovs-lovsamling-af-lovbekendtgoerelse-20141121-nr-1224-international-koebelov-cisg-convention-on-contracts-for-the-international-sale-of-goods(5c8bfb6f-4269-4985-b6cc-6966ae75be23).html
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000854622/1#K1980-04-11
Description
Summary:CISG er en international konvention, som indeholder regler om købsaftaler i international handel. CISG regulerer blandt andet, hvornår en international købsaftale er indgået, købers og sælgers rettigheder, forpligtelser samt misligholdelsesbeføjelser mm. CISG finder anvendelse, dels når såvel sælgers som købers hjemland har tiltrådt konventionen, dels når international privatrets regler fører til anvendelsen af en kontraherende stats ret. CISG trådte i kraft 1988-01-01. Den danske ratifikation skete 1989-02-04. CISG er ratificeret af godt 85 andre lande (2017). Som et led i den danske ratifikation i 1989 tog man et forbehold over for CISG Del II om aftaleindgåelse. Ved samme lejlighed tog Danmark desuden et såkaldt nabolandsforbehold omfattende de nordiske lande. Del II-forbeholdet blev senere tilbagekaldt. Nabolandsforbeholdet er derimod stadig i kraft. CISG trådte i kraft 1988-01-01 efter at være blevet ratificeret af det nødvendige antal lande, jf. art. 99. Den danske ratifikation skete 1989-02-04, jf. note ad intkbl § 4. Den omfatter ikke Færøerne og Grønland, jf. herved art. 93 og intkbl § 5. Som et led i den danske ratifikation i 1989 tog man forbehold over for CISG Del II om aftaleindgåelse, jf. art. 92 og tidligere intkbl § 1, 2. pkt. Ved samme lejlighed tog Danmark desuden et såkaldt nabolandsforbehold omfattende de nordiske lande, jf. art. 94 og intkbl § 2. Artikel 92-forbeholdet blev senere tilbagekaldt, jf. nærmere note nedenfor til »Del II. Aftalens indgåelse«. Det danske forbehold iht. art 94 er derimod stadig i kraft. CISG er ratificeret af godt 90 andre lande (oktober 2020).