Det riktade yrkesfiskets påverkan på torskens livshistoria längs Sveriges kust

Sammandrag Enligt Förenta nationernas livsmedel och agrikulturorganisation (FAO) är 51% av världens fiskbestånd fullt exploaterade och 17% överexploaterade. Denna andelen har ökat kraftigt de senaste hundra åren och en art som varit hårt drabbad av detta är den populära matfisken torsk (Ga...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Björlin Svozil, Magnus
Format: Bachelor Thesis
Language:Swedish
Published: Uppsala universitet, Institutionen för biologisk grundutbildning 2022
Subjects:
Ner
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-474141
Description
Summary:Sammandrag Enligt Förenta nationernas livsmedel och agrikulturorganisation (FAO) är 51% av världens fiskbestånd fullt exploaterade och 17% överexploaterade. Denna andelen har ökat kraftigt de senaste hundra åren och en art som varit hårt drabbad av detta är den populära matfisken torsk (Gadus morhua). Havet runt svenska kusten har tidigare ett av världens mest produktiva torskbestånd, men har de två senaste decennierna minskat drastiskt pga. överfisket. Den intressanta frågan blir då hur torsken påverkats av detta hårt riktade fisket? Den här sammanfattningsartikeln diskuteras först om livshistorieteorin, om torsken och hur fisket på Grand banks utanför Kanada fick hela beståndet att kollapsa. Där efter kommer mera ingående om hur det fisket kan ha påverkat torskens evolution och livshistoria. Torskens fenotypiska variation har minskat under det senaste århundradet. Tillväxten har gått ner pga. av denna anledningen. Regimskiften i ekosystemet, som klimat eller föda, har inte påverkat lika mycket som yrkesfisket. Konkurrensen mellan torskens och yrkesfisket efter samma bytesdjur har en inverkan på torsken genom direkta och fördröjda effekter. Skyddade marina områden kan ha gynnsamma effekter på torskbeståndet genom Allee-effekter som en hårt fiskad population kan besitta, som hämmar tillväxten. Slutligen en diskussion om hur hållbart fiske med en jämförelse mellan aktiva och passiva redskap. Sedan om hur dagens fiske i svenska vatten ser ut och en analys av de nya fiskereglerna för år 2022 i delar av Östersjön. Till sist en kort diskussion om skyddade marina områden kan gynna torskbestånden runt Sveriges kuster. Sammanfattningsvis behöver fisket efter torsk runt Sveriges kuster moderniseras och bedriva ett fiske som tar hänsyn till torskens livshistoria.