Kauza Icesave a islandská přihláška do EU

The bachelor thesis analyzes the influence of the Icesave dispute on the EU application and answers a research question, if the dispute poses an essential threat to Icelandic membership in the EU. The conflict over the Icesave debt began after the collapse of Icelandic banking system during the glob...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Tůmová, Kateřina
Other Authors: Váška, Jan, Hořejšová, Tereza
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2013
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.11956/56159
Description
Summary:The bachelor thesis analyzes the influence of the Icesave dispute on the EU application and answers a research question, if the dispute poses an essential threat to Icelandic membership in the EU. The conflict over the Icesave debt began after the collapse of Icelandic banking system during the global economic crisis in 2008. Icesave was an online brand by the bank Landsbanki, which provided savings account in the United Kingdom and the Netherlands. The biggest problem in the dispute was reimbursement of the Icesave debt, which should Iceland paid for to both of the countries due to the Icelandic membership in the European Economic Area and on the base of the EU directive on deposit-guarantee schemes. The first chapter of this bachelor thesis is dealing with a development of the Icelandic financial crisis and with an excursion to the Icelandic banking system. The cause of the Icelandic financial crisis wasn't the global economic crises itself but also the unsustainable size of the Icelandic banking sector. The following chapter contains origins and development of the Icesave dispute and its international dimension. The third chapter is dealing with Icelandic EU application (July 2009). And the last chapter is the analysis of possibilities, how the Icesave dispute can thwart the EU membership, and. Tato bakalářská práce analyzuje dopad kauzy Icesave na islandskou přihlášku do Evropské unie a řeší výzkumnou otázku, zda představuje kauza Icesave zásadní překážku vstupu Islandu do EU. Spor ohledně dluhu Icesave začal v roce 2008 kolapsem islandského bankovního sektoru během celosvětové ekonomické krize. Internetový projekt Icesave banky Landsbanki poskytoval spořicí účty ve Spojeném království a v Nizozemsku. Po kolapsu bankovního sektoru se největším problémem stalo uhrazení dluhu způsobeného Icesave, který měl Island zaplatit oběma státům na základě směrnice o systémech pojištění vkladů platné díky islandskému členství v Evropském hospodářském prostoru. První kapitolou je nástin vývoje islandské krize s krátkým exkurzem do islandského bankovnictví, kdy příčinou islandské finanční krize z roku 2008 nebyla pouze celosvětová ekonomická krize, ale i trvale neudržitelná velikost islandského bankovního sektoru. Další kapitola se zabývá kauzou Icesave a jejím mezinárodním rozměrem. Na tuto kapitolu navazuje část týkající se islandské přihlášky a přístupovému procesu, kdy ekonomické potíže vedly k politické krizi a následně i k podání přihlášky do EU (červenec 2009). Poslední kapitolou je rozbor možností, jak Icesave může reálně překazit vstup Islandu do EU a výhled na další možná rizika ohrožující. Department of European Studies Katedra evropských studií Faculty of Social Sciences Fakulta sociálních věd