Vliv individuálních vlastností samic čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na kvalitu snůšky, párovací status a inkubační úsilí samce

Role ornamentace opeření a dalších individuálních vlastností v pohlavím výběru je u ptáků široce studovanou problematikou. Drtivá většina prací se ovšem zabývá významem ornamentace samců a samičími preferencemi při jejich výběru. Recentní poznatky ovšem ukazují, že podobně širokou škálu adaptací lze...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sládeček, Martin
Other Authors: Šálek, Miroslav, Fuchs, Roman
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/75015
Description
Summary:Role ornamentace opeření a dalších individuálních vlastností v pohlavím výběru je u ptáků široce studovanou problematikou. Drtivá většina prací se ovšem zabývá významem ornamentace samců a samičími preferencemi při jejich výběru. Recentní poznatky ovšem ukazují, že podobně širokou škálu adaptací lze nalézt, zaměříme-li se na signální význam opeření samičího. Tato práce zkoumá potenciální význam melaninové ornamentace a dalších individuálních vlastností pro průběh hnízdního procesu u samic čejky chocholaté (Vanellus vanellus), známého a široce rozšířeného polygynního bahňáka zemědělské krajiny. Žádná ze studovaných charakteristik nesignalizovala investici do reprodukce prostřednictvím objemu vajec ve snůšce. Samice s delším křídlem, větším rozsahem předhnízdního pelichání loketních letek a větším rozsahem melaninové ornamentace ovšem začínaly hnízdit, poněkud překvapivě, později v sezoně. I přesto se ornamentace samic ukazuje jako pravděpodobně samci preferovaný znak, protože v průměru inkubovali více na hnízdech samic s výraznější ornamentací. Stejně tak inkubovali výrazněji v pozdních fázích inkubační periody. Žádný vliv na množství samčí inkubační péče naopak nebyl zjištěn u velikosti vajec, či načasování hnízda v rámci sezony. Podobně ani velikost hnízdního uskupení, coby ukazatel možnosti. Feather ornaments and its role as a signals in sexual selection has been broadly studied topic in avian biology. However, vast majority of studies focus especially on role of male ornamentation and female preferences in sexual selection. Despite this fact, recent work shows, that similar palette of adaptive functions can be found for female feather ornaments, and male preferences for them, respectively. This study focuses on possible importance of female melanin-based ornaments and other individual on breeding performance in the Northern Lapwing (Vanellus vanellus), common polygynous wader breeding in agricultural landscape. No significant predictor of female investment to egg size was found. Long winged females with bigger proportion of secondaries changed during prenuptial moulting and bigger extent of melanin ornaments tended, surprisingly, to later timing of breeding. Contrary to this trend, extent of female ornamentation seems to be sexually selected trait by males. Analysis of male incubation behavior shows, that males incubate more in nests of more ornamented females, as well as in nests in later incubation stage. These findings seems to be in a good agreement with "Differential allocation hypothesis". On the other site, no effect of clutch egg sizes and timing of breeding was found. Department of Ecology Katedra ekologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science