Přežívání kuřat čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v zemědělské krajině

Variabilita ve velikosti vajec v rámci ptačího druhu odráží rozdílné investice do rozmnožování a vedle vnitřních omezení a kvalit konkrétních samic může být ovlivňována i faktory vnějšího prostředí. Velikost vejce navíc do značné míry předurčuje osud vylíhlého mláděte. Porozumění faktorům ovlivňujíc...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kubelka, Vojtěch
Other Authors: Šálek, Miroslav, Cepák, Jaroslav
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2014
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/68490
Description
Summary:Variabilita ve velikosti vajec v rámci ptačího druhu odráží rozdílné investice do rozmnožování a vedle vnitřních omezení a kvalit konkrétních samic může být ovlivňována i faktory vnějšího prostředí. Velikost vejce navíc do značné míry předurčuje osud vylíhlého mláděte. Porozumění faktorům ovlivňujícím přežívání mláďat prekociálních ptáků je klíčové nejen z hlediska lepšího pochopení rozmanitosti životních strategií, ale i pro efektivní ochranu ohrožených druhů. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je vhodným modelovým druhem pro studium vlivu klimatických proměnných na velikost vajec, stejně jako zkoumání faktorů ovlivňujících přežívání kuřat. V období 1988-2014 během 13 hnízdních sezón byla na Českobudějovicku změřena vejce v 714 hnízdech čejky chocholaté a v letech 2013-2014 byla sledována kondice, růst a přežívání 293 čejčích kuřat ze 100 rodinek na 37 lokalitách. Množství srážek v březnu pozitivně ovlivňuje velikost vajec v průběhu celé sezóny. Mrazivé březnové teploty mají na velikost vajec snesených v březnu negativní vliv. S vyšším srážkovým úhrnem v březnu roste velikost březnových vajec a zároveň má úbytek průměrné velikosti vajec v sezóně větší sklon. Tento úbytek je zvýšen i menšími srážkami v dubnu. Vliv biotopu není významný. Hmotnost i kondice vylíhlých kuřat pozitivně koreluje s. The variability of egg-size within a bird species reflects different reproductive investments and, besides the intrinsic constraints and particular female quality, it can be affected by environmental factors, too. Moreover, the egg-size predetermines the chick performance. The knowledge of factors influencing precocial chick survival is crucial for better understanding of life-history strategies as well as for endangered species conservation. The Northern Lapwing (Vanellus vanellus) represents a suitable model species for investigation of climate variables effects on egg-size and also to study factors influencing chick survival. Eggs in a total of 714 nests were measured during 13 breeding seasons over period 1988-2014 in South Bohemia and 293 lapwing chicks from 100 broods in 37 localities were monitored in 2013-2014. The mean egg-size through the whole season is positively affected by March precipitation, March clutches also negatively by minus temperatures in March. The higher intensity of rainfall there is during March, the bigger eggs are laid in March and the steeper is slope of decline in mean egg-size during season. This decline is more profound with lower rainfall in April. The effect of habitat is not significant. The body mass and condition of hatchlings is positively correlated with the. Department of Ecology Katedra ekologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science