Cestovatelství Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866-1957). Cesty do Afriky a Severní Ameriky (1901-1906)

Mezi lety 1901 - 1906 uspořádal Josef Colloredo-Mannsfeld (1866 - 1957) celkem dvě cesty do Afriky (1901 - 1902) a dvě cesty do Severní Ameriky (1904 - 1906). Pokaždé se jednalo o několikaměsíční, vždy v zimě probíhající výpravy, jejichž průběh není kvůli nedostatku archiválií možné detailně zmapova...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jiráková, Anežka
Other Authors: Štěpánová, Irena, Hejzlarová, Tereza
Format: Other/Unknown Material
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2014
Subjects:
lov
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/56976
Description
Summary:Mezi lety 1901 - 1906 uspořádal Josef Colloredo-Mannsfeld (1866 - 1957) celkem dvě cesty do Afriky (1901 - 1902) a dvě cesty do Severní Ameriky (1904 - 1906). Pokaždé se jednalo o několikaměsíční, vždy v zimě probíhající výpravy, jejichž průběh není kvůli nedostatku archiválií možné detailně zmapovat. Nejvíce informací se zachovalo o Josefově návštěvě Aljašky a Yukonu v roce 1904, z této doby máme k dispozici Josefův itinerář. Z obou afrických i z obou amerických cest si Josef přivezl zpět řadu zvířecích trofejí a také řadu cenného etnografického materiálu, jež je dílem uložen na Státním zámku Opočno, dílem v Náprstkově muzeu. V předkládané práci se autorka především snaží o rekonstrukci všech čtyř cest, dále se zabývá osobností Josefa Colloredo-Mannsfelda a také chápáním lovu, cestovatelství a etnicity v dobovém kontextu. Between years 1901 and 1906 travelled Josef Colloredo- Mannsfeld (1866 - 1957) twice to Africa and twice to America. Each travel lasted for several months and always took place in winter. The accurate reconstruction of the travels is impossible due to the lack of archive materials. Most information has been preserved in Joseph ́s itinerary, where he wrote about visiting Alaska and Yukon in 1904. Josef broug ht back a number of animal trophies and valuable ethnog raphic material, which now can be seen in Opočno castle or in Náprstek museum in Prag ue. The author of this thesis focuses mainly on the reconstruction and describing of the travels, she also discusses the personality of Josef Colloredo- Mannsfeld and writes about hunting , travelling and understanding of ethnicity in the contemporary context. Institute of Ethnology Ústav etnologie Faculty of Arts Filozofická fakulta