Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) -- modelový druh pro výzkum prekociálních problémů bahňáků ( Charadrii)

Prekocialita klade velké energetické nároky na mládě, které si krátce po vylíhnutí musí samo začít hledat potravu a je vystaveno faktorům okolního prostředí mnohem více než altriciální mláďata. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je vhodným modelovým druhem pro představení prekociálních problémů ba...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kubelka, Vojtěch
Other Authors: Šálek, Miroslav, Cepák, Jaroslav
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2012
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/42981
Description
Summary:Prekocialita klade velké energetické nároky na mládě, které si krátce po vylíhnutí musí samo začít hledat potravu a je vystaveno faktorům okolního prostředí mnohem více než altriciální mláďata. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) je vhodným modelovým druhem pro představení prekociálních problémů bahňáků (Charadrii), typické prekociální ptačí skupiny. Lepší porozumění problémům růstu a přežívání kuřat čejky chocholaté v různých podmínkách prostředí prohloubí naše pochopení ekologických omezení a adaptací prekociality bahňáků a zároveň může výrazně pomoci při stanovení podmínek efektivní ochrany ohrožených druhů. Velikost, růst, kondice i přežívání čejčího kuřete je ovlivněno velikostí vejce, ale také kvalitou jeho rodičů během 35 dnů, které kuře potřebuje pro dosažení vzletnosti. Mortalita čejčích kuřat je nejvyšší do 10 dnů věku kuřete působením všech dále uvedených faktorů, o to účinnějších v kritickém a choulostivém období kuřete krátce po vylíhnutí. Čejčí kuře se neselektivně živí na nejpočetnějších a jemu nejdostupnějších typech kořisti, které sbírá převážně z povrchu země, z měkkého bahna či mělké vody. Potrava zahrnuje řadu bezobratlých živočichů, zejména žížaly, brouky a další skupiny hmyzu. Zastoupení jednotlivých složek potravy se významně mění s věkem kuřete, sezónou i obývaným biotopem. Precociality has large energy demands on a freshly hatched chick which must start to feed itself and face environmental factors more than altricial nestlings. The Northern Lapwing (Vanellus vanellus) is a suitable model species for presenting the precocial problems of shorebirds (Charadrii), a typical precocial group of birds. A better understanding of the lapwing chick's problems in different habitats will deepen our knowledge about ecological constraints and adaptations of precocial shorebirds and, at the same time can be very helpful for determining the rules of effective conservation of endangered species. The chick size, growth, condition and survival are influenced by egg volume but also by the quality of the parents during the 35 day period that the chick needs to achieve fledging. A Lapwing chick's mortality is highest during the first 10 days of its life due to all of the further mentioned factors, which are even stronger in the critical and delicate period of the chick's life after hatching. Lapwing chicks forage non-selectively on the most abundant and available types of prey found on the soil surface, in soft mud or shallow water. Their diet consists of various types of invertebrates, particularly earthworms, beetles and other groups of insects. The proportion of particular food. Department of Ecology Katedra ekologie Faculty of Science Přírodovědecká fakulta