Vliv vnějších podmínek na inkubaci vajec u čejek rodu Vanellus v temperátním a subtropickém klimatu

During incubation, most birds require the presence of at least one parent to ensure suitable incubation conditions for embryo development. The main factors that affect the development of the embryo are temperature, humidity and egg turning. In this work, incubation conditions were investigated in tw...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Pešková, Lucie
Other Authors: Šálek, Miroslav, Hořák, David
Format: Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2020
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/119730
Description
Summary:During incubation, most birds require the presence of at least one parent to ensure suitable incubation conditions for embryo development. The main factors that affect the development of the embryo are temperature, humidity and egg turning. In this work, incubation conditions were investigated in two biparental Lapwing species (genus Vanellus), the Northern Lapwing (Vanellus vanellus), which faces the risk of egg cooling in temperate areas, and the Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus), which faces the risk of egg overheating in the subtropics. A laboratory experiment testing the thermal properties of the Red-wattled Lapwing nest lining showed that it selects lining material that slows down temperature growth during egg heating, thus ensuring suitable thermal conditions during parental absence at high ambient temperatures. Temperature and egg turning during incubation were recorded by an artificial egg with a built-in sensors placed in the nests of both target species; data collected by the sensors were stored by a base-station located nearby. The average egg temperature was 32.5 řC for the Northern Lapwing, and 35.0 řC for the Red-wattled Lapwing. Egg temperature in both species fluctuated significantly, affected by many factors. Egg temperature increased with increasing ambient temperature, it. Během inkubace je u většiny ptáků nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče, který zajišťuje vhodné inkubační podmínky pro vývoj embrya ve vejci. Mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj embrya patří teplota, vlhkost a otáčení vejce. V této práci byly zkoumány podmínky inkubace u dvou biparentálních druhů rodu Vanellus, u čejky chocholaté (Vanellus vanellus) čelící v temperátních oblastech riziku podchlazení vajec a u čejky černoprsé (Vanellus indicus) čelící v subtropech riziku přehřátí vajec. Laboratorní experiment, který testoval tepelné vlastnosti výstelky čejky černoprsé, ukázal, že tento druh si do hnízdní výstelky vybírá materiál z okolí, který nejvíce zpomaluje růst teploty během zahřívání vajec, a zajišťuje tak vhodné termoregulační vlastnosti hnízda během nepřítomnosti rodičů při vysokých venkovních teplotách. Prostřednictvím instalace umělého vejce se zabudovaným dataloggerem do hnízd obou cílových druhů byla zjišťována teplota a manipulace s vejcem během inkubace. Průměrná teplota ve vejci dosahovala u čejky chocholaté 32,5 řC a u čejky černoprsé 35,0 řC. Naměřené hodnoty u obou druhů výrazně kolísaly v závislosti na mnoha faktorech. Teplota ve vejci rostla s narůstající venkovní teplotou, měla rytmický průběh v rámci dne a byla prokazatelně vyšší ve dne oproti noci. U čejky. Department of Zoology Katedra zoologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science