Viry přenášené flebotomy

Flebotomové (Diptera: Psychodidae) jsou významní v humanní i veterinární medicíně jako přenašeči protozoárních, bakteriálních i virových nákaz. Práce se zabývá viry přenášenými flebotomy, jejich výskytem, příznaky onemocnění a cyklem v přírodě. Tyto viry jsou přenášeny flebotomy rodů Phlebotomus, Lu...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nedvědová Cvanová, Lucie
Other Authors: Volf, Petr, Votýpka, Jan
Format: Bachelor Thesis
Language:Czech
Published: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.11956/63313
Description
Summary:Flebotomové (Diptera: Psychodidae) jsou významní v humanní i veterinární medicíně jako přenašeči protozoárních, bakteriálních i virových nákaz. Práce se zabývá viry přenášenými flebotomy, jejich výskytem, příznaky onemocnění a cyklem v přírodě. Tyto viry jsou přenášeny flebotomy rodů Phlebotomus, Lutzomyia a Sergentomyia a vyskytují se na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Lze je zařadit do čtyř čeledí, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Reoviridae a Flaviviridae, nejrozšířenější a nejznámější zástupci patří do čeledi Bunyaviridae a rodu Phlebovirus. Některé tyto viry způsobují pouze horečnatá onemocnění podobná chřipce, jiné mohou vyvolat vážná onemocnění doprovázená meningoencefalitidou (např. Toscana virus), u jiných nebyl vliv na obratlovce doposud prokázán. U většiny zástupců nebyl doposud odhalen zvířecí rezervoár. Sand flies (Diptera: Psychodidae) are important vectors of protozoan, bacterial and viral patogens causing diseases in humans and domestic animals. This thesis summarizes the current knowledge on sand fly-born viruses, their distribution in the World, infection symptoms and life cycle in the nature. These viruses are transmitted by sand flies of genera Phlebotomus, Lutzomyia and Sergentomyia and they can be found on every continent except for Antarctica. They belong into four families, Bunyaviriae, Rhabdoviridae, Reoviridae and Flaviviridae, the most known and widespread is genus Phlebovirus from the family Bunyaviridae. Some of these sand fly-born viruses cause febrile illness, sometimes accompanied by acute meningoencephalitis (e.g. Toscana virus), while the others have not been proven to cause any disease in vertebrates. Animal reservoir of most of these viruses has not been found yet. Department of Parasitology Katedra parazitologie Přírodovědecká fakulta Faculty of Science