RealXtend Tundraan perustuva immersiivitila

Immersio upottaa ihmisen virtuaalimaailmaan. RealXtend on avoimen lähdekoodin kehitysalusta. Tässä diplomityössä tutkitaan realXtendin kykyä toimia immersiivitilan alustana, sekä ohjelmoida vaadittava ohjelmisto tämän toteuttamiseksi. RealXtend Tundran sovelluskehitysympäristön avulla JavaScriptillä...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Luukkonen, J. (Jarkko)
Format: Master Thesis
Language:Finnish
Published: University of Oulu 2015
Subjects:
Online Access:http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201505291739
Description
Summary:Immersio upottaa ihmisen virtuaalimaailmaan. RealXtend on avoimen lähdekoodin kehitysalusta. Tässä diplomityössä tutkitaan realXtendin kykyä toimia immersiivitilan alustana, sekä ohjelmoida vaadittava ohjelmisto tämän toteuttamiseksi. RealXtend Tundran sovelluskehitysympäristön avulla JavaScriptillä toteutetulla ohjelmalla tämä teknologinen haaste saatiin ratkaistua. Sovelluksen avulla yhden näytön kuva virtuaalimaailmasta saatiin levitettyä kaikkiaan kuudelle valkokankaalle luoden 360 asteen panoraamakuvan kuuden PC-tietokoneen ja videotykin avulla. Tässä työssä käydään lyhyesti läpi virtuaalimaailmoja, erityisesti realXtendiä, sekä immersiivitiloja. Myös työssä vaadittu laitteisto ja ohjelmointityö käydään yksityiskohtaisesti läpi testituloksin. Immersion embeds human into virtual world. RealXtend is an open source platform. In this Master’s thesis, realXtend’s ability to work as an immersive space platform, is studied together with programming necessary software to implement this. By use of realXtend Tundra SDK and JavaScript implemented software, this technology challenge was resolved. By use of this software, one screen image from virtual world were spread to in all six silver screens creating 360 degrees panorama image by use of six PC computers and projectors. In this study virtual worlds are briefly gone through, especially realXtend and immersive spaces. Also hardware and programming task are gone through in detail with experiment results.