id ftunivhelsihelda:oai:helda.helsinki.fi:10138/32273
record_format openpolar
spelling ftunivhelsihelda:oai:helda.helsinki.fi:10138/32273 2023-08-20T04:06:36+02:00 Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä Vuorimies, Oili University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Zoology Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Eläintieteen laitos Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Zoologiska institutionen 2012-03-20T07:12:13Z abstractOnly 59 s. + liit. : kuv application/pdf http://hdl.handle.net/10138/32273 fin fin University of Helsinki Helsingin yliopisto Helsingfors universitet http://hdl.handle.net/10138/32273 Tvärminne Morphology and ecological zoology Morfologis-ekologinen eläintiede Morfologisk-ekologisk zoologi kalat turskakalat turska kasvu lisääntyminen ravinto populaatioekologia Text Master’s thesis Pro gradu -tutkielma Pro gradu -avhandling masterThesis 2012 ftunivhelsihelda 2023-07-28T06:21:11Z Master Thesis Gadus morhua Helsingfors Universitet: HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto Turska ENVELOPE(24.850,24.850,65.667,65.667)
institution Open Polar
collection Helsingfors Universitet: HELDA – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
op_collection_id ftunivhelsihelda
language Finnish
topic Tvärminne
Morphology and ecological zoology
Morfologis-ekologinen eläintiede
Morfologisk-ekologisk zoologi
kalat
turskakalat
turska
kasvu
lisääntyminen
ravinto
populaatioekologia
spellingShingle Tvärminne
Morphology and ecological zoology
Morfologis-ekologinen eläintiede
Morfologisk-ekologisk zoologi
kalat
turskakalat
turska
kasvu
lisääntyminen
ravinto
populaatioekologia
Vuorimies, Oili
Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
topic_facet Tvärminne
Morphology and ecological zoology
Morfologis-ekologinen eläintiede
Morfologisk-ekologisk zoologi
kalat
turskakalat
turska
kasvu
lisääntyminen
ravinto
populaatioekologia
author2 University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Zoology
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Eläintieteen laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Zoologiska institutionen
format Master Thesis
author Vuorimies, Oili
author_facet Vuorimies, Oili
author_sort Vuorimies, Oili
title Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
title_short Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
title_full Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
title_fullStr Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
title_full_unstemmed Turskan (Gadus morhua callarias L.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta Tvärminnessä
title_sort turskan (gadus morhua callarias l.) kasvusta, lisääntymisestä ja ja ravinnosta tvärminnessä
publisher University of Helsinki
publishDate 2012
url http://hdl.handle.net/10138/32273
long_lat ENVELOPE(24.850,24.850,65.667,65.667)
geographic Turska
geographic_facet Turska
genre Gadus morhua
genre_facet Gadus morhua
op_relation http://hdl.handle.net/10138/32273
_version_ 1774717834237050880