Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klénot, dítky své milé, v prvnín jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají.

Prefatory remarks signed: Dr. Antonín Gindely. Mode of access: Internet.

Bibliographic Details
Main Authors: Comenius, Johann Amos, 1592-1670., Gindely, Antonín, 1829-1892, ed.
Format: Text
Language:Czech
Published: V Praze, Pomocí Musea království českého 1858
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/2027/nnc1.cu56357117
http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433051595696
Description
Summary:Prefatory remarks signed: Dr. Antonín Gindely. Mode of access: Internet.