Liedon kunnan esteettömyyskartoitus

Tässä opinnäytetyössä tehtiin esteettömyyskartoitus Liedon kunnan keskustaajamaan sekä uusille asuinalueille Vierussa ja Tyllissä. Työ tehtiin Liedon kunnan teknisten palvelujen toimeksiannosta. Edellinen kartoitus tehtiin vuonna 2009 ja yhtenä työn tarkoituksena oli arvioida tapahtuneita muutoksia....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hyssälä, Otto
Other Authors: Turun ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Turun ammattikorkeakoulu 2013
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/67700
Description
Summary:Tässä opinnäytetyössä tehtiin esteettömyyskartoitus Liedon kunnan keskustaajamaan sekä uusille asuinalueille Vierussa ja Tyllissä. Työ tehtiin Liedon kunnan teknisten palvelujen toimeksiannosta. Edellinen kartoitus tehtiin vuonna 2009 ja yhtenä työn tarkoituksena oli arvioida tapahtuneita muutoksia. Esteetön rakenne on kaikille käyttäjillensä toimiva ja turvallinen. Kartoituksen tekemistä ohjasikin ajatus ihmisten tasavertaisesta kohtelusta itsenäisen liikkumisen saralla. Ihminen on elämästään arviolta noin 35 % jollain tavoin esteellinen. Esteettömät ratkaisut katuympäristössä palvelevat jokaista käyttäjää eivätkä ole tavanomaisia rakenteita merkittävästi kalliimpia, jopa päinvastoin. Kartoitettavia rakenteita olivat muun muassa kevyen liikenteen väylät, suojatiet, kiinteistöjen sisäänkäynnit ja alikulut. Haasteelliseksi koettuja paikkoja pyrittiin selvittämään haastattelemalla järjestöaktiiveja ja erityistarpeita omaavia kunnan asukkaita. Kartoituksen tuloksena todettiin esteettömyyden olevan melko korkealla tasolla, joskin parannettavia kohteita löytyi silti. Useat suojatiet ja esimerkiksi postin sisäänkäynti vaativat parannuksia. Kunta on kuitenkin huomannut esteettömyyden tärkeyden väestön keski-iän noustessa ja se todennäköisesti jatkaa alueidensa määrätietoista kehittämistä. An accessibility survey was conducted in this thesis for the center of Lieto municipality and for the new residential areas in Vieru and Tylli. The thesis was commissioned by the technical services of Lieto municipality. A previous survey was conducted in 2009 and one of the goals of this study was to evaluate the changes that have occurred. The survey was guided by the notion of human equality and treatment in the field of accessibility. It is estimated that a human being is in some way disqualified approximately 35% of his/her life. Solutions with a high level of accessibility in the street environment help every user and are not significantly more expensive, even quite the opposite. The structures that were included in the survey were for example pedestrian and cycle paths, pedestrian crossings, entrances to buildings and underpasses. Organization activists and residents with special needs in movement were interviewed and the challenging structures were listed and surveyed. The conclusion of the survey was that the accessibility level is quite high, although there are still certain types of structures that need improving. Several pedestrian crossings and the entrance to the postal service need improvements. The municipality of Lieto has, however, noticed the importance of accessibility as the average age of the population rises, and it is likely to continue the development in the future.