Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja

ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat sekä työssä että työttömänä olevia e...

Full description

Bibliographic Details
Other Authors: Karjalainen, Merja, Korva, Maarit, Pintilä, Tytti, Sahlman, Kati, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2018
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/152221
id fttheseus:oai:www.theseus.fi:10024/152221
record_format openpolar
spelling fttheseus:oai:www.theseus.fi:10024/152221 2023-05-15T17:00:16+02:00 Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja Karjalainen, Merja Korva, Maarit Pintilä, Tytti Sahlman, Kati Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2018 72 http://www.theseus.fi/handle/10024/152221 fi fin Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248 978-951-830-492-3 1456-2332 URN:ISBN:978-951-830-492-3 http://www.theseus.fi/handle/10024/152221 10024/460 avoin korkeakoulu avoin ammattikorkeakoulu avoin yliopisto työelämälähtöisyys publication fi=Julkaisusarja|sv=Publikation|en=Publications| 2018 fttheseus 2021-08-17T07:07:36Z ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat sekä työssä että työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita. Hankkeen toteuttamiseen osallistui kolme ammatti¬korkeakoulua (Diakonia, JAMK, Karelia), viisi yliopistoa (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Itä-Suomi, Åbo Akademi) ja elinkeinoyhtiö (Yrityssalo Oy). Hanketta koordinoi Turun yliopisto. AVOT-hankkeessa luotiin ketterä ja kestävä, työelämälähtöiseen yhteistyö¬hön ohjaava toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen järjestämiseksi. Osaa¬miskokonaisuuksia kehitettiin kolmella pilottialalla: 1) biotalous- ja ympäristöalalla 2) sosiaali- ja terveysalalla sekä 3) informaatioteknologia-alalla. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen keskeinen tulos, pilotoinnin ja mallinnustyön kautta synty¬nyt työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalli. Malli sisältää seitsemän yhteistyötä ohjaavaa vaiheetta: 1. osaamistarpeiden selvittäminen, 2. yhteistyöverkoston muodostaminen, 3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen, 4. käytännön toteutuksen suunnittelu, 5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen, 6. markkinointi sekä 7. opetus ja opintojen ohjaus AVOT-hankkeen verkkosivuilta löytyy myös toimintamallin verkkopohjainen ja kaikille avoin työkirja http://avottyokirja.fi/. In the ESF-funded Working-Life Oriented Open Higher Education –project (AVOT-project 2015–2018), the key objective was to build competence modules for both employed and unemployed experts of various fields based on the nationwide open university offering in Finland. Three universities of applied sciences (Diakonia, JAMK, Karelia), five universities (Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Åbo Akademi) and an enterprise (Yrityssalo Oy) participated in the implementation of the AVOT-project. The project was coordinated by the University of Turku. AVOT-project created an agile and sustainable operations model to help open universities answer rapidly to the needs of working life. The competence modules were developed in three pilot areas: 1) bioeconomy and environmental field 2) social services and health care and 3) information technology sector. This publication introduces the central output of the AVOT-project, an operations model for the designing and implementation of a working life oriented competence modules. The model’s seven steps conduct universities in creating new collaborative modules: 1. identifying the needed skills, 2. establishing a network of co-operation, 3. building a competence module, 4. implementation, 5. organization of administration and study counselling, 6. marketing and 7. teaching and study guidance. On the web site of the AVOT-project there is also a web-based workbook open to everyone http://avottyokirja.fi/. Other/Unknown Material karelia* Theseus.fi (Open Repository of the Universities of Applied Sciences) Korkea ENVELOPE(23.817,23.817,65.583,65.583)
institution Open Polar
collection Theseus.fi (Open Repository of the Universities of Applied Sciences)
op_collection_id fttheseus
language Finnish
topic avoin korkeakoulu
avoin ammattikorkeakoulu
avoin yliopisto
työelämälähtöisyys
spellingShingle avoin korkeakoulu
avoin ammattikorkeakoulu
avoin yliopisto
työelämälähtöisyys
Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
topic_facet avoin korkeakoulu
avoin ammattikorkeakoulu
avoin yliopisto
työelämälähtöisyys
description ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat sekä työssä että työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita. Hankkeen toteuttamiseen osallistui kolme ammatti¬korkeakoulua (Diakonia, JAMK, Karelia), viisi yliopistoa (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Itä-Suomi, Åbo Akademi) ja elinkeinoyhtiö (Yrityssalo Oy). Hanketta koordinoi Turun yliopisto. AVOT-hankkeessa luotiin ketterä ja kestävä, työelämälähtöiseen yhteistyö¬hön ohjaava toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen järjestämiseksi. Osaa¬miskokonaisuuksia kehitettiin kolmella pilottialalla: 1) biotalous- ja ympäristöalalla 2) sosiaali- ja terveysalalla sekä 3) informaatioteknologia-alalla. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen keskeinen tulos, pilotoinnin ja mallinnustyön kautta synty¬nyt työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalli. Malli sisältää seitsemän yhteistyötä ohjaavaa vaiheetta: 1. osaamistarpeiden selvittäminen, 2. yhteistyöverkoston muodostaminen, 3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen, 4. käytännön toteutuksen suunnittelu, 5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen, 6. markkinointi sekä 7. opetus ja opintojen ohjaus AVOT-hankkeen verkkosivuilta löytyy myös toimintamallin verkkopohjainen ja kaikille avoin työkirja http://avottyokirja.fi/. In the ESF-funded Working-Life Oriented Open Higher Education –project (AVOT-project 2015–2018), the key objective was to build competence modules for both employed and unemployed experts of various fields based on the nationwide open university offering in Finland. Three universities of applied sciences (Diakonia, JAMK, Karelia), five universities (Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Åbo Akademi) and an enterprise (Yrityssalo Oy) participated in the implementation of the AVOT-project. The project was coordinated by the University of Turku. AVOT-project created an agile and sustainable operations model to help open universities answer rapidly to the needs of working life. The competence modules were developed in three pilot areas: 1) bioeconomy and environmental field 2) social services and health care and 3) information technology sector. This publication introduces the central output of the AVOT-project, an operations model for the designing and implementation of a working life oriented competence modules. The model’s seven steps conduct universities in creating new collaborative modules: 1. identifying the needed skills, 2. establishing a network of co-operation, 3. building a competence module, 4. implementation, 5. organization of administration and study counselling, 6. marketing and 7. teaching and study guidance. On the web site of the AVOT-project there is also a web-based workbook open to everyone http://avottyokirja.fi/.
author2 Karjalainen, Merja
Korva, Maarit
Pintilä, Tytti
Sahlman, Kati
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
format Other/Unknown Material
title Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
title_short Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
title_full Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
title_fullStr Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
title_full_unstemmed Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
title_sort työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja
publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
publishDate 2018
url http://www.theseus.fi/handle/10024/152221
long_lat ENVELOPE(23.817,23.817,65.583,65.583)
geographic Korkea
geographic_facet Korkea
genre karelia*
genre_facet karelia*
op_relation Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248
978-951-830-492-3
1456-2332
URN:ISBN:978-951-830-492-3
http://www.theseus.fi/handle/10024/152221
10024/460
_version_ 1766052917258747904