Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : toimintamalli ja työkirja

ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat sekä työssä että työttömänä olevia e...

Full description

Bibliographic Details
Other Authors: Karjalainen, Merja, Korva, Maarit, Pintilä, Tytti, Sahlman, Kati, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2018
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/152221
Description
Summary:ESR-rahoitteisessa Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -hankkeessa (AVOT-hanke 2015–2018) keskeisenä tavoitteena oli rakentaa avointen korkea¬koulujen olemassa olevasta valtakunnallisesta tarjonnasta työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat sekä työssä että työttömänä olevia eri alojen asiantuntijoita. Hankkeen toteuttamiseen osallistui kolme ammatti¬korkeakoulua (Diakonia, JAMK, Karelia), viisi yliopistoa (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Itä-Suomi, Åbo Akademi) ja elinkeinoyhtiö (Yrityssalo Oy). Hanketta koordinoi Turun yliopisto. AVOT-hankkeessa luotiin ketterä ja kestävä, työelämälähtöiseen yhteistyö¬hön ohjaava toimintamalli avoimen korkeakouluopetuksen järjestämiseksi. Osaa¬miskokonaisuuksia kehitettiin kolmella pilottialalla: 1) biotalous- ja ympäristöalalla 2) sosiaali- ja terveysalalla sekä 3) informaatioteknologia-alalla. Tässä julkaisussa esitellään hankkeen keskeinen tulos, pilotoinnin ja mallinnustyön kautta synty¬nyt työelämälähtöisten osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalli. Malli sisältää seitsemän yhteistyötä ohjaavaa vaiheetta: 1. osaamistarpeiden selvittäminen, 2. yhteistyöverkoston muodostaminen, 3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen, 4. käytännön toteutuksen suunnittelu, 5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen, 6. markkinointi sekä 7. opetus ja opintojen ohjaus AVOT-hankkeen verkkosivuilta löytyy myös toimintamallin verkkopohjainen ja kaikille avoin työkirja http://avottyokirja.fi/. In the ESF-funded Working-Life Oriented Open Higher Education –project (AVOT-project 2015–2018), the key objective was to build competence modules for both employed and unemployed experts of various fields based on the nationwide open university offering in Finland. Three universities of applied sciences (Diakonia, JAMK, Karelia), five universities (Eastern Finland, Helsinki, Jyväskylä, Turku, Åbo Akademi) and an enterprise (Yrityssalo Oy) participated in the implementation of the AVOT-project. The project was coordinated by the University of Turku. AVOT-project created an agile and sustainable operations model to help open universities answer rapidly to the needs of working life. The competence modules were developed in three pilot areas: 1) bioeconomy and environmental field 2) social services and health care and 3) information technology sector. This publication introduces the central output of the AVOT-project, an operations model for the designing and implementation of a working life oriented competence modules. The model’s seven steps conduct universities in creating new collaborative modules: 1. identifying the needed skills, 2. establishing a network of co-operation, 3. building a competence module, 4. implementation, 5. organization of administration and study counselling, 6. marketing and 7. teaching and study guidance. On the web site of the AVOT-project there is also a web-based workbook open to everyone http://avottyokirja.fi/.