2-tyypin diabeteksen hoito : Matalan ja korkean verensokerin oireiden erottaminen ja tunnistaminen ikääntyneillä potilailla

Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista maailmassa. Suurin osa iäkkäistä diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Ikääntyneiden diabeteksen hoidossa korostuvat oireettomuus, elämänlaadun kohentaminen ja omatoimisuuden tukeminen. Diabeteksen hoidossa tärkeintä on ehkäistä komplikaa...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kannisto, Anna
Other Authors: Lapin ammattikorkeakoulu
Format: Other/Unknown Material
Language:Finnish
Published: Lapin ammattikorkeakoulu 2017
Subjects:
Online Access:http://www.theseus.fi/handle/10024/144993
Description
Summary:Diabetes on yksi nopeimmin lisääntyvistä sairauksista maailmassa. Suurin osa iäkkäistä diabeetikoista sairastaa tyypin 2 diabetesta. Ikääntyneiden diabeteksen hoidossa korostuvat oireettomuus, elämänlaadun kohentaminen ja omatoimisuuden tukeminen. Diabeteksen hoidossa tärkeintä on ehkäistä komplikaatioita, jotka ovat hypoglykemia ja hyperglykemiasta johtuva ketoasidoosi. Sydän- ja verisuonisairauksia, silmänpohjien, munuaisten ja hermojen sairauksia pyritään ehkäisemään ja hidastamaan hyvällä hoidolla. Diabetesta sairastavan ikääntyneen verensokerin vaihtelut pyritään ehkäisemään sairauden hyvällä hoitotasapainolla. Kaikilla diabeetikoilla voi kuitenkin tulla tilanteita, jolloin verensokeripitoisuus veressä laskee tai nousee. Ikääntyneen diabeetikon hoitoon osallistuvilla hoitajilla on tärkeää olla tieto siitä, miten komplikaatioiden yhteydessä tulee toimia. Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen projekti. Projektin tarkoituksena on tuottaa selkeä ja käytännöllinen 2-tyypin diabeteksen hoito-opas matalan ja korkean verensokerin eroista, tunnistamisesta ja hoitamisesta ikääntyneiden potilaiden hoitoon osallistuvalle hoitohenkilökunnalle Haaparannalla, hoitokoti Klippanilla Ruotsissa. Opas toteutetaan yhteistyössä toimeksiantajan kanssa yksikön tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Projektin tavoitteena on, että hoitohenkilökunta saa lisää tietoa ja varmuutta tyypin 2 diabetekseen liittyvistä korkean ja matalan verensokerin eroista, tunnistamisesta ja hoidosta ikääntyneillä. Tavoitteena on, että selkeästi toteutetussa oppaassa tieto on helposti saatavilla ja hyödynnettävissä ja toimii perehdyttämisen apuvälineenä 2-tyypin diabeteksen hoidossa. Diabetes is rapidly increasing around the world. Most of the elderly diabetic patients have the type 2 diabetes (2 DM). Management of 2 DM is focused on preventing complications, increasing the quality of life and supporting independence of patients. The most important in 2 DM care is preventing hypoglycemia and ketoacidocis caused by hyperglycemia. A good care is needed to prevent and slow down cardiovascular disease, diabetic retinopathy, kidney and cognitive dysfunctions. Stabilizing the blood sugar is essential in 2 DM care of elderly patients. Every diabetic may face a situation where the blood sugar rises or drops. Carers and nurses should have the knowledge and be prepared to take care of complications. This thesis is focused on working life. The aim of this study is to produce a clear and practical guide for 2 DM care of recognizing and treating low and high blood sugar in elderly patients. This guide is aimed at the nursing staff in the nursing home Klippan in Haparanda, Sweden. This guide is produced in cooperation with the nursing home according to their needs and wishes. The aim of this thesis is to increase knowledge on 2 DM and the low and high blood sugar treatment in elderly patients. The aim is also to produce clear guidelines, where the information is easily available and usable.