Identifikation af potentielt velegnede områder for genetablering af stenrev i de sydøstlige dele af Storebælt

Formålet med denne rapport og de gennemførte analyser har været at udpege områder i det sydøstlige Storbælt, hvor der potentielt kan etableres stenrev. Baggrund for arbejdet har været et ønske fra Slagelse Kommune om på sigt at gen¬etablere stenrev i kommunens kystområder. Rapporten, og dens anbefal...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Andersen, Jesper Harbo, Kallenbach, Emilie, Al-Hamdani, Zyad
Other Authors: Andersen, Jesper Harbo - Project manager
Format: Report
Language:Danish
Published: Norsk institutt for vannforskning 2015
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/11250/2353278
Description
Summary:Formålet med denne rapport og de gennemførte analyser har været at udpege områder i det sydøstlige Storbælt, hvor der potentielt kan etableres stenrev. Baggrund for arbejdet har været et ønske fra Slagelse Kommune om på sigt at gen¬etablere stenrev i kommunens kystområder. Rapporten, og dens anbefalinger, skal ses som et første trin i denne proces. Rapporten, der er gennemført i samarbejde med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), er baseret på data indsamlet i anden regi, først og fremmest projekterne BALANCE, EUSeaMap 1 og EUSeaMap 2. Disse data er specifikt anlyseret med fokus på det sydøstlige Storbælt. Fokus i analyserne har været på økologiskrelevante data, bl.a. sediment¬typer, lysforhold, salinitet og eksponeringsgrad. På grundlag af disse data er der produceret høj-opløselige ’habitatkort’, herunder identificeret de kombinationer af forhold, som er nødvendige, for at genetablerede stenrev kan anses for stabile og for at der kan udvikles robuste samfund af dyr og planter. Endelig er der på baggrund af identifikationen af potentielt velegnede områder givet en række anbefalinger, som kan understøtte Slagelse Kommune i den videre proces. During the last decade, there has been a growing interest in the role and conservation of the protected marine nature type ’stone reefs’. A number of restoration projects have taken place in Denmark and the potential role of stone reefs for environmental and conservation status has been analyses, e.g. with regard to their role as a supplementary measure in areas affected by seasonal hypoxia. The objective of this report, and the analysis on which it is based, has been to designate areas of potential interest with regard to restoration of stone reefs in the south-eastern parts of the Great Belt, Denmark. The driver has been a long-term wish from Slagelse Municipality to potentially restore stone reefs in a potentially interesting and ecologically-relevant coastal waterbody. This report and the results should been seen as a first step in this process. The report, which has been written in collaboration with GEUS (The Geological Survey of Denmark and Greenland), is based on data from the BALANCE, EUSeaMap 1 and EUSeaMap 2 projects, which have been re-analysed with a specific focus on the south-eastern parts of the Great Belt, Denmark. Key focus was put on ecologically-relevant data sets, e.g. bathymetry, sediment types, light conditions, salinity and exposure. Based on this, we have produced high resolution broad-scale seafloor habitat maps including an identification of those combinations of features indicative of stable stone reefs with thriving benthic communities. Slagelse Kommune, Danmark