Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj

Porodica medvjeda (Ursidae) sposobna je pod utjecajem okoli ša i načina prehrane ispoljavati znatne razlike morfoloških obilježja. Cilj ovo ga rada bio je napraviti kraniometrijsku analizu populacije smeđeg medvjeda (Ursus arctosL.) u Hrvatskoj, kako bi se odredile kraniometrijske karakteri stike po...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Farkaš, Vladimir; Vladislavci; vfarkas@vef.hr, Gomerčić, Tomislav; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; tomislav.gomercic@vef.hr, Sindičić, Magda; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; magda.sindicic@vef.hr, Slijepčević, Vedran; Petrinja, Huber, Đuro; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; huber@vef.hr, Frković, Alojzije; Rijeka; alojzije.frkovic@sumari.hr, Modrić, Sanja; Food and Drug Administration, Rockville, SAD; sanja.modric@fda.hhs.gov
Format: Text
Language:Croatian
Published: Croatian Forestry Society 2009
Subjects:
Online Access:http://hrcak.srce.hr/42441
http://hrcak.srce.hr/file/66430
Description
Summary:Porodica medvjeda (Ursidae) sposobna je pod utjecajem okoli ša i načina prehrane ispoljavati znatne razlike morfoloških obilježja. Cilj ovo ga rada bio je napraviti kraniometrijsku analizu populacije smeđeg medvjeda (Ursus arctosL.) u Hrvatskoj, kako bi se odredile kraniometrijske karakteri stike populacije te utvrdile razlike među spolovima. Istraživanjem su bile obu hva ćene ukupno 34 lubanje smeđeg medvjeda, od čega je 13 (38,24 %) pripadalo životinjama ženskog spola, 20 (58,83 %) životinjama muškog spola, dok za jednu (2,93 %) lubanju nisu postojali podaci o spolu. Na svakoj je lu banji izmjereno ukupno 49 mjera. Osim nekih kraniometrijskih obilježja, obra dom mjera je određeno i 16 graničnih vrijednosti koje mogu poslužiti za determinaciju spola. Određivanjem korelacije između ukupne duljine lubanje i zigomatične širine izračunata je jednadžba regresije za te dvije mjere. Pri us po redbi kraniometrijskih značajki medvjeda iz Hrvatske s medvjedima iz Slo vačke, zaključujemo da su mužjaci u Hrvatskoj i Slovačkoj približno jednaki, dok su ženke u Hrvatskoj manje nego one u Slovačkoj. Medvjedi iz Hrvatske manji su od onih iz Rumunjske, s time da je između mužjaka manja razlika, dok je između ženki zabilježena statistički značajna razlika. Family of bears (Ursidae) have a potential to exhibit various characteristics under the influence of environment and nutrition. The goal of this paper was to analyze craniometrical measurements of brown bear (Ursus arctosL.) population from Croatia with objectives to define them, as well as to determinate differences between sexes. A total of 34 skulls have been V. Farkaš, T. Gomerčić, M. Sindičić, V. Slijepčević, Đ. Huber, A. Frković, S. Modrić: KRANIOMETRIJSKA. Šumarski list br. 9–10, CXXXIII (2009), 527-537 studied, out of which 13 (38,24 %) belonged to female animals, 20 (58,83 %) to males, while sex was not identified for one (2,93 %) skull. All skulls belonged to adult animals, with the average age of 8,4 years (range 3 to 20 years). A total of 49 measurements were taken on each skull with the 0,1 mm precision, so totally 829 craniometrical measurements have been statistically analyzed. Statistically significant difference between the sexes has been observed in 42 (85,72 %) cra niometrical measurements, while for totally 16 (32,65 %) measurements it has been observed that males are absolutely bigger than the female bears (meaning that the smallest males were bigger than the biggest females). For those 16 measures we have defined border values that could help in sex determination. Correlation and equation of regression were calculated for total length of skull and zygomatic breadth. Corelation was r = 0,7961 for male bears and r = 0,6812 for females, while equaton of regression for calculation of zygoma tic width using total skull length was: for males - zygomatic width = 0,8365 total skull length - 79,105; for females – zygomatic width = 0,6867 total skull length - 31,247. In comparison of skull features of bears from Croatia with the ones from Slovakia we have found that male bears were almost the same while Croatian females were smaller. Bears in Croatia were smaller than the ones in Romania but the differences among males were smaller, while the females were significantly larger in Romania.