Gallup Omnibus Data 1971, omnibus nr. 10 : Danish Gallup Omnibus Data 1971, Omnibus no. 10

Gallup Omnibus Data 1971 består af 11 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1971. I hver af de 11 omnibusser er der dels en række spørgsmål som går igen fra bus til bus, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Omnibus nr. 10 indeholder samt- lige spø...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gallup, TNS
Format: Report
Language:Danish
Published: Danish Data Archive 1982
Subjects:
Online Access:https://dx.doi.org/10.5279/dk-sa-dda-424
http://dda.dk/catalogue/424
Description
Summary:Gallup Omnibus Data 1971 består af 11 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1971. I hver af de 11 omnibusser er der dels en række spørgsmål som går igen fra bus til bus, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Omnibus nr. 10 indeholder samt- lige spørgsmål stillet til i alt 1354 personer (vægtet antal =1997). Bussen indeholder bl.a. spørgsmål om respondentens bopæl efter urbaniseringsgrad, samt køn, alder og civilstand; respondentens beskæftigelsesmæssige status og uddannelse. Videre er der medtaget spørgsmål til belysning af respon- dentens bruttoindkomst, brutto husstandsindkomst, forsør- gers beskæftigelse, antal personer i husstand, boligform, an- tal børn (personer under 15 år), antal voksne (personer på 15 år eller derover), respondentens status i husstanden, hustrus status, social gruppe og partipræference. Disse spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i årgang 1971. Endelig er der i denne bus spørgsmål omhandlende: Stemmeafgivelse ved 1968-valget, socialdemokratisk minoritets- regering vs. ny VKR-regering, forskellige aspekter af dansk medlemskab af EF, de færøske og grønlandske folketingsmedlem- mers ret til at at have indflydelse på ''rene'' danske forhold, 2%-spærregrænsen til folketinget, forhold omkring deltagelse i sidste valg og tiltaleformerne De-du : Danish Gallup Omnibus Data 1971 comprises 11 omnibus surveys carried out by the Danish Gallup Institute in 1971. # #Each of the 11 omnibuses consists of a number of recurring questions as well as a number of special questions (concerning topical events). Omnibus no. 10 comprises all the questions put to a total of 1354 persons (the number weighted=1997). # #The omnibus includes questions about e.g. the respondent's residence according to degree of urbanization, sex, age and marital status; the respondent's occupational status and education. In addition to this, some questions have been included which deal with the respondent's gross income, gross household income, the bread-winner's occupation, number of persons in household, type of accommodation, number of children (persons under 15), number of adults (persons aged 15 and over), the respondent's status in household, spouse's status, social group, and party preference. These questions are common to all 1971 omnibuses. # This survey includes questions about the turn-out at the 1968 general election; a Social Democratic minority government versus another VKR government; various aspects of Danish membership of the EC; the right of Faroese and Greenland members of the Folketing to influence 'purely' Danish matters; the rule requiring a party to win 2% of votes cast in order to be represented in Parliament; vote at the last general election; and forms of address (the deferential 'De' versus the familiar 'du') : Se abstract : See abstract