Gallup Omnibus Data 1962, 2. del : Danish Gallup Omnibus Data 1962, Part 2

Gallup Omnibus Data 1962, 2. del består af 8 omnibusser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1962 (juli-december).I månederne januar til april gennemførte Gallup Markedsanalyse A/S ca. en omnibus per uge, men begyndende med maj ændredes hyppigheden til en omnibus per måned. De første 20 (ugentlige)...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gallup, TNS
Format: Report
Language:Danish
Published: Danish Data Archive 1989
Subjects:
Online Access:https://dx.doi.org/10.5279/dk-sa-dda-1472
http://dda.dk/catalogue/1472
Description
Summary:Gallup Omnibus Data 1962, 2. del består af 8 omnibusser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1962 (juli-december).I månederne januar til april gennemførte Gallup Markedsanalyse A/S ca. en omnibus per uge, men begyndende med maj ændredes hyppigheden til en omnibus per måned. De første 20 (ugentlige) omnibusser er inkluderet i DDA-0254, hvorimod de sidste 8 (månedlige) undersøgelser findes i DDA-1472.Hver undersøgelse indeholder en række demografiske variable, som er fælles for alle årets undersøgelser, samt en række spørgsmål som beskæftiger sig med aktuelle emner. Nærværende datamateriale omfatter de fælles variable for de sidste 8 omnibusser.De omtalte baggrundsvariable omfatter: respondentens køn, alder, civilstand, beskæftigelsesmæssig status, indkomst og indkomstform; husstandens sammensætning; husstandsindkomst; husstandsoverhovedets beskæftigelsmæssige status; boligtype og urbaniseringsgrad; uddannelse; antal børn i husstanden (under 15) samt børnenes alder; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; social gruppe; besiddelse af have eller sommerhus; radio i husstanden; Radio Merkur; samt partipræference.De specielle spørgsmål i de enkelte busser omhandler følgende emner: Omnibus nr. 05 (DDA-1263): Danmarks rolle i, medlemskab af og bidrag til NATO; regeringens virke; den danske skattebyrde sammenlignet med andre vesteuropæiske lande; foretrukken dansk skuespiller og skuespillerinde; holdning til indkomststigning sammenlignet med andre indkomstgrupper; samt levestandard. Omnibus nr. 06 (DDA-1264): Holdning til ejerlejligheder; foretrukken politiker som statsminister, udenrigsminister og finansminister; holdning til offentlige tilskud til landbruget; holdning til en reduktion af antallet af landbrug; samt lommepenge og karakterpenge til børn. Omnibus nr. 07 (DDA-1265): Regeringens virke; brug af naturhelbredere og behandlingstype; samt besiddelse af og læsning af Bibelen. Omnibus nr. 08 (DDA-1266): Boligudgifter; antal værelser i boligen; om respondenten kan svømme; kendskab til førstehjælp i form af kunstigt åndedræt samt hvor respondenten har lært dette; hyppigste årsag til ægteskabelige konflikter eller succes; holdning til dansk medlemskab af EF (med eller uden Storbritannien); samt holdning til en folkeafstemning om EF medlemskab. Omnibus nr. 09 (DDA-1267): TV-programmer; Berlin-krisen; samt forventninger til 1963. Omnibus nr. 10 (DDA-1268): Danmarks bidrag til Grønland; hvad Danmark har forsømt i Grønland; regeringsindgreb i overenskomstforhandlingerne; holdning til tvungen voldgift, lovindgreb eller en arbejdsmarkedskonflikt; holdning til grundskyld; samt holdning til kompensation ved indførelse af grundskyld. Omnibus nr. 11 (DDA-1269): Partipræference; undervisning i førstehjælp; risikoen for at en verdenskrig snart bryder ud; regeringens virke; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; samt atomprøvesprængningers mulige indflydelse på dårligt sommervejr. Omnibus nr. 12 (DDA-1270): Regeringsindgreb i overenskomstforhandlingerne ved lovindgreb eller tvungen voldgift; forventninger til 1963 (landets økonomiske situation, egen levestandard); holdning til automatisk dyrtidsregulering; holdning til Danmarks eventuelle medlemskab af EF (med eller uden Storbritannien); samt forventede udgifter til julegaver : Danish Gallup Omnibus Data 1962, Part 2 comprises 8 of the 28 omnibus surveys carried out by the Danish Gallup Institute in 1962. #In the months January to April, the Danish Gallup Institute carried out approximately one omnibus survey per week, but starting in May the frequency was changed to one omnibus survey per month. This part contains the last 8 monthly omnibus surveys, whereas the first 20 weekly surveys are found in DDA-0254: Danish Gallup Omnibus Data 1962, Part 1. # #Each survey contains a number of demographic variables common to all the surveys of that year, as well as a number of questions dealing with topical events. This data material contains information from all the omnibuses concerning the questions common to them. # #The questions common to all 1962 omnibuses are: #Urbanization by geographical region; sex; age; marital status; occupation of the respondent; form of salary; income of the respondent; income of the family; occupation of the head of household; education; composition of household; social group; type of home; possession of garden or weekend cottage; radio habits; Radio Merkur; and party preference. # #The special questions deal with such issues as: # #Omnibus no. 05 (DDA-1263): #Denmark's role in, membership of and contributions to NATO; assessment of the Government's performance; the Danish tax burden compared with other Western European countries; the leading Danish actor and actress; attitude to increase in income compared with other income groups; and living standards. # #Omnibus no. 06 (DDA-1264): #Radio in household; Radio Merkur; attitude to owner-occupied flats; preferred politician as Prime Minister, Foreign Minister and Minister of Finance; attitudes to subsidizing agriculture/the farming sector; attitude to a reduction of the number of farms; pocket money to children and size of the allowance; and report cards money. # #Omnibus no. 07 (DDA-1265): #Assessment of the Government's performance; consultation with a nature healer and type of treatment; and possession of and reading of the Bible. # #Omnibus no. 08 (DDA-1266): #Housing expenses; number of rooms in the dwelling; swimming skill; knowledge of artificial respiration and where this knowledge was achieved; preferred method of artificial respiration; most frequent reasons for marital quarrels and marital success; attitude to Denmark joining the EC with or without Great Britain joining at the same time; and attitude to having a referendum on Danish EC membership. # #Omnibus no. 09 (DDA-1267): #TV programmes; the Berlin Crisis; and expectations of 1963. # #Omnibus no. 10 (DDA-1268): #The Danish contribution in Greenland; what has Denmark neglected in Greenland; government intervention in the collective bargaining; attitudes to enforced arbitration, Bill of compromise passed by act or labour conflict; opponent or supporter of land tax; and attitude to land owner compensation in case of total land tax. # #Omnibus no. 11 (DDA-1269): #Party preference; first aid instruction; the risk of a new world war coming soon; assessment of the Government's performance; attitude to Denmark's membership of NATO; and possible correlation between nuclear tests and bad summer weather. # #Omnibus no. 12 (DDA-1270): #Government intervention by Bill of compromise passed by act or enforced arbitration; expectations of 1963 (economic prospects for society and for one's personal economy); attitude to automatic cost-of-living adjustment; attitude to Denmark joining the EC with or without Great Britain joining; and expected Christmas present expenditure : Se abstract : See abstract