OSOBINE AKTIVNIH RISJIH MARKIRALIŠTA

Euroazijski ris (Lynx lynx) najveći je pripadnik porodice mačaka koji nastanjuje Europu. Ova rijetka i skrovita vrsta je izuzetno teška za praćenje i istraživanje, no njezina teritorijalnost i potreba obilježavanja životnog prostora može nam pružiti uvid u prisutnost te vrste u nekom staništu. Aktiv...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Krmpotić, Luka
Other Authors: Slijepčević, Vedran
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Veleučilište u Karlovcu. Odjel lovstva i zaštite prirode. 2019
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.vtsbj.hr/islandora/object/vuka:1453
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:128:737270
https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:1453
https://repozitorij.vuka.hr/islandora/object/vuka:1453/datastream/PDF
Description
Summary:Euroazijski ris (Lynx lynx) najveći je pripadnik porodice mačaka koji nastanjuje Europu. Ova rijetka i skrovita vrsta je izuzetno teška za praćenje i istraživanje, no njezina teritorijalnost i potreba obilježavanja životnog prostora može nam pružiti uvid u prisutnost te vrste u nekom staništu. Aktivna risja markirališta su jedan od rijetkih sigurnih znakova risje prisutnosti i predmet su ovog istraživanja. Prema fotografijama prisutnosti felida i načina markiranja prostora mokraćom, izmetom i dlakom dokazana je sigurna prisutnost risa. Ris posjećuje određene lokacije, koje se nalaze na mirnim i napuštenim područjima ili područjima koja su rijetko posjećena. Ris treba tišinu i mir te područja u kojima ima dovoljno plijena te sigurna mjesta, koja će obilježiti kao svoj teritorij. Što se tiče lokaliteta na kojima je proveden terenski rad, može se istaknuti da se ris najviše zadržava na područjima gdje su prije bile stare drvene kuće, a izrazito gdje su bile stare drvene šumske štale. Zadržava se i oko betonskih štala, ali u manjem intenzitetu nego gore navedenim lokalitetima, dok se rijetko zadržava oko betonskih kuća. Ris isto tako koristi i makadamske ceste iz više razloga. Jedan od razloga je lakše kretanje cestom, a drugi vrebanje plijena koji isto tako povremeno koristi cestu. Treći je razlog što i drugi risovi koriste ceste, pa uočljivi objekti na cestama često budu korišteni kao markirališta. U ovom radu zaključeno je kako ris za markirališta koristi uočljive velike objekte koji uglavnom nisu u upotrebi, a nalaze se u pravilu u blizini šumskih cesta. The Eurasian lynx (Lynx lynx) is the largest member of the cat family in Europe. It is extremely difficult to observe and explore this rare and hidden species, however, its territoriality as well as the need to mark that territory offer an insight into the presence of that species in some habitat. Active lynx scent-markings are one of the few signs of its presence and that is the main topic of this research. According to the photos that show the presence of felids and the way of marking the territory with urine, feces and hair, the presence of the lynx has been proven. Lynxes visit certain locations in quiet and deserted areas, in other words, rarely visited areas. A lynx needs peace and quiet, areas filled with prey to hunt and safe places for marking its territory. When it comes to the locality where the fieldwork was conducted, it can be pointed out that the lynx spent most of the time in places where old wooden houses were previously seen, especially where old wooden barns used to be. It also lingers around concrete barns, but to a lesser extent. It almost never lingers around concrete houses. Lynxes also use macadam roads for several reasons. One reason is easier road movement, and the other is the lurking of the prey which also uses the same road. The third reason is that other lynxes use the roads, so all the visible objects on the roads are often used as the scent-markings. The conclusion of this paper is that lynxes use noticeably large objects for marking their territory. Those objects are mostly not used anymore and they are generally located near forest roads.