Ugroženost jastoga i hlapa u Jadranskom moru

U Jadranskom moru zabilježene su mnoge vrsta rakova, no gospodarski najznačajnije su jastog (Palinurus elaphas) i hlap (Homarus gammarus), oba iz reda Decapoda. U ovom radu prikazana je rasprostranjenost ova dva raka kao i njihova ugroženost zbog prekomjernog ulova. Obje vrste imaju veliku gospodars...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hazdovac, Ivana
Other Authors: Kružić, Petar
Format: Bachelor Thesis
Language:Croatian
Published: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Biološki odsjek. 2014
Subjects:
Online Access:https://repozitorij.vtsbj.hr/islandora/object/pmf:2103
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:904305
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:2103
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:2103/datastream/PDF
Description
Summary:U Jadranskom moru zabilježene su mnoge vrsta rakova, no gospodarski najznačajnije su jastog (Palinurus elaphas) i hlap (Homarus gammarus), oba iz reda Decapoda. U ovom radu prikazana je rasprostranjenost ova dva raka kao i njihova ugroženost zbog prekomjernog ulova. Obje vrste imaju veliku gospodarsku vrijednost te se zbog toga često love neprimjerenim ribolovnim alatima. Istraživanjima je potvrđeno da se populacija jastoga i hlapa smanjuje iz godine u godinu. U skladu s tim, potrebno je provoditi mjere zaštite kojima će se sačuvati populacije ovih rakova, jer je njihova uloga u biološkoj raznolikosti neprocjenjiva. In the Adriatic sea there are many types of different crabs, but the most significant crabs are spiny lobster (Palinurus elaphas) and European lobster (Homarus gammarus) and both belongs to order of Decapoda. In this work has been presented the distribution of these two crabs and their endangerment due to over-fishing. These two species have high economic value and because of that they are often caught with inappropriate fishing gear. Studies have established that the population of lobsters decreases from year to year. It is necessary to take all measures to protect these crab populations, because they play an important role in biodiversity.